Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για το U1 και το U2 στις προεπιλεγμένες τιμές ( 0 Επαναφορά ρυθμίσεων χρήστη ).