Προσθέστε πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων σε νέες φωτογραφίες καθώς λαμβάνονται. Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα Πληροφορίες του NX Studio.

  • Καλλιτέχνης : Εισαγάγετε ένα όνομα φωτογράφου όπως περιγράφεται στην "Εισαγωγή κειμένου" ( 0 Καταχώριση κειμένου ). Τα ονόματα των φωτογράφων μπορούν να έχουν έως και 36 χαρακτήρες.
  • Πνευματικά δικαιώματα : Εισαγάγετε το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων όπως περιγράφεται στην "Εισαγωγή κειμένου" ( 0 Καταχώριση κειμένου ). Τα ονόματα κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να έχουν μήκος έως και 54 χαρακτήρες.
  • Επισύναψη πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων : Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για να επισυνάψετε πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες. Επισημάνετε Επισύναψη πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων και πατήστε 2 για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση, πατήστε το J για έξοδο.

Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ονομάτων του καλλιτέχνη ή του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το Επισύναψη πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων και ότι τα πεδία Καλλιτέχνης και Πνευματικά δικαιώματα είναι κενά προτού δανείσετε ή μεταφέρετε την κάμερα σε άλλο άτομο. Η Nikon δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή διαφωνίες που προκύπτουν από τη χρήση της επιλογής πληροφοριών πνευματικών δικαιωμάτων.