Η επιλογή Ενεργοποίηση απελευθέρωσης επιτρέπει την απελευθέρωση του κλείστρου όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αν και δεν θα εγγραφούν φωτογραφίες (θα εμφανίζονται ωστόσο σε λειτουργία επίδειξης). Εάν έχει επιλεγεί το Release locked , το κουμπί λήψης ενεργοποιείται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην κάμερα.