Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να αποτρέψετε την είσοδο της κάμερας σε λειτουργία αυτοπροσωπογραφίας όταν η οθόνη βρίσκεται στη θέση αυτοπορτραίτου.