Προσαρμόστε τη φωτεινότητα του εικονοσκοπίου.

  • Η φωτεινότητα του εικονοσκοπίου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το σκόπευτρο είναι η ενεργή οθόνη. δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το σκόπευτρο είναι απενεργοποιημένο ή στη λειτουργία παρακολούθησης "μόνο οθόνη".
  • Οι υψηλότερες τιμές αυξάνουν την αποστράγγιση της μπαταρίας.
Επιλογή Περιγραφή
Αυτο Η φωτεινότητα του εικονοσκοπίου ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εγχειρίδιο Πατήστε 1 ή 3 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χειροκίνητα. Επιλέξτε υψηλότερες τιμές για αυξημένη φωτεινότητα, χαμηλότερες τιμές για μειωμένη φωτεινότητα.