Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα χειριστήρια αφής της οθόνης.

  • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου αφής : Επιλέξτε Απενεργοποίηση για να αποτρέψετε την τυχαία χρήση των χειριστηρίων της οθόνης αφής ή Αναπαραγωγή μόνο για να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου οθόνης αφής μόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής.
  • Κινήσεις αναπαραγωγής πλήρους κάδρου : Επιλέξτε εάν η επόμενη εικόνα στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου θα εμφανίζεται με κίνηση προς τα αριστερά ή με το τίναγμα προς τα δεξιά.