Välj Ja för att formatera minneskortet. Observera att formatering raderar alla bilder och andra data på kortet permanent. Innan du formaterar, se till att göra säkerhetskopior efter behov.

Under formatering

Stäng inte av kameran och ta inte bort minneskort under formatering.