Om du väljer Aktivera utlösning kan slutaren utlösas när inget minneskort är isatt, även om inga bilder kommer att spelas in (de kommer dock att visas i demoläge). Om Frigör låst är valt, är avtryckaren endast aktiverad när ett minneskort är isatt i kameran.