Lägg till upphovsrättsinformation till nya fotografier när de tas. Upphovsrättsinformation kan ses på fliken NX Studio Info .

  • Artist : Ange ett fotografnamn enligt beskrivningen i "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Fotografens namn kan vara upp till 36 tecken långa.
  • Copyright : Ange namnet på upphovsrättsinnehavaren enligt beskrivningen i "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Upphovsrättsinnehavarens namn kan vara upp till 54 tecken långa.
  • Bifoga copyrightinformation : Välj det här alternativet för att bifoga copyrightinformation till alla efterföljande fotografier. Markera Bifoga copyrightinformation och tryck på 2 att slå på eller av den. När du har valt önskad inställning, tryck på J att avsluta.

För att förhindra obehörig användning av artistens eller upphovsrättsinnehavarens namn, se till att Bifoga upphovsrättsinformation inte är markerat och att fälten Artist och Copyright är tomma innan du lånar ut eller överför kameran till en annan person. Nikon tar inget ansvar för eventuella skador eller tvister som uppstår till följd av användningen av alternativet för information om upphovsrätt.