Finjustera fokus för upp till 30 objektivtyper. Använd endast vid behov. Vi rekommenderar att du utför finjustering på ett fokusavstånd som du använder ofta; Om du till exempel utför fokusjustering på ett kort fokusavstånd, kan du uppleva det mindre effektivt på längre avstånd.

  • AF-fininställning (På/Av) : Välj På för att aktivera AF-inställning, Av för att stänga av den.
  • Sparat värde : Ställ in AF för det aktuella objektivet. Tryck på 1 att flytta fokuspunkten bort från kameran eller 3 att flytta fokuspunkten mot kameran; välj mellan värden mellan +20 och –20. Kameran kan lagra värden för upp till 30 objektivtyper. Endast ett värde kan lagras för varje typ av lins.

    Nuvarande värde

    Sparat värde

  • Standard : Välj det AF-inställningsvärde som används när det inte finns något tidigare sparat värde för det aktuella objektivet.
  • Lista sparade värden : Lista tidigare sparade AF-inställningsvärden. För att ta bort ett objektiv från listan, markera önskat objektiv och tryck på O . För att ändra en linsidentifierare (till exempel att välja en identifierare som är samma som de två sista siffrorna i linsens serienummer för att skilja den från andra linser av samma typ i ljuset av att Sparat värde endast kan användas med ett objektiv av varje typ), markera önskat objektiv och tryck på 2 . En meny kommer att visas; tryck på 1 eller 3 att välja en identifierare och tryck på J att spara ändringarna och avsluta.