Lägg till en kommentar till nya bilder när de tas. Kommentarer kan ses på fliken NX Studio Info .

  • Mata in kommentar : Mata in en kommentar enligt beskrivningen i "Textinmatning" ( 0 Textinmatning ). Kommentarer kan vara upp till 36 tecken långa.
  • Bifoga kommentar : Välj det här alternativet för att bifoga kommentaren till alla efterföljande fotografier. Markera Bifoga kommentar och tryck på 2 att slå på eller av den. När du har valt önskad inställning, tryck på J att avsluta.