Justera sökarens färgbalans efter din smak. Justeringar som görs med sökarens färgbalans måste göras med sökaren. De kan inte göras i monitorn eller när endast monitor är valt för monitorläge.

 • Sökarens färgbalans justeras med multiväljaren. Tryck på 1 , 3 , 4 och 2 att justera färgbalansen enligt nedan. Tryck på J att avsluta när justeringarna är klara.

  Öka grönt
  Öka blått Öka bärnsten
  Öka magenta
 • Sökarens färgbalans gäller endast för meny-, uppspelnings- och fotograferingsskärmar; bilder tagna med kameran påverkas inte.
 • Referensbilden är antingen den senast tagna bilden eller, i uppspelningsläge, den senast visade bilden. Om minneskortet inte innehåller några bilder kommer en tom ram att visas istället.
 • För att välja en annan bild, tryck på W knappen. Markera önskad bild och tryck på J att välja den som referensbild.

 • För att visa den markerade bilden i helskärmsläge, tryck och håll ned X knappen.