Välj tonhöjd och volym för pipet som hörs när:

  • Självutlösaren är i drift
  • Time-lapse-inspelning avslutas
  • Kameran fokuserar i fotoläge (observera att ett pip inte hörs om AF-C är valt för fokusläge eller om AF-A är valt och kameran fotograferar med AF-C )
  • Pekskärmen används

Observera att ett pip inte hörs när självutlösaren är igång eller när fokuseringen är på om är valt för Tyst fotografering i fototagningsmenyn.

Menyn Beep-alternativ innehåller följande objekt:

  • Pip på/av : Slå på eller av piphögtalaren eller välj Av (endast pekkontroller) för att inaktivera pipsignalen under tangentbordsinmatning samtidigt som den aktiveras för andra ändamål.
  • Volym : Justera pipvolymen.
  • Tonhöjd : Välj tonhöjd för pipsignalen från Hög och Låg .