Tryck på 1 eller 3 att justera bildskärmens ljusstyrka. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.

  • Skärmens ljusstyrka kan bara justeras när skärmen är den aktiva skärmen; den kan inte justeras i monitorläget "endast sökare" eller när ditt öga riktas mot sökaren.
  • Högre värden ökar förbrukningen på batteriet.