Justera sökarens ljusstyrka.

  • Sökarens ljusstyrka kan bara justeras när sökaren är den aktiva skärmen; den kan inte justeras när sökaren är avstängd eller i monitorläget "endast bildskärm".
  • Högre värden ökar förbrukningen på batteriet.
Alternativ Beskrivning
Bil Sökarens ljusstyrka justeras automatiskt som svar på ljusförhållandena.
Manuell Tryck på 1 eller 3 att justera ljusstyrkan manuellt. Välj högre värden för ökad ljusstyrka, lägre värden för minskad ljusstyrka.