I fotoläge stängs fotograferingsskärmen av för att spara ström cirka 15 sekunder innan standbytimern går ut.

Alternativ Beskrivning
Gör det möjligt Aktivera energibesparing. Skärmens uppdateringsfrekvens kan sjunka.
Inaktivera Inaktivera energibesparing. Notera att du väljer Avaktivera stoppar inte fotograferingsskärmen att dämpas några sekunder innan vänteläget upphör.

Obs: Energibesparing

 • Observera att även när Aktivera är valt kommer energibesparing inte att fungera:

  • Om Ingen gräns har valts för anpassad inställning c3 ( Strömavstängningsfördröjning ) > Standbytimer eller om den valda fördröjningen är mindre än 30 sekunder
  • I självporträttläge
  • I U eller 6 läge
  • Under visningszoom
  • När kameran är ansluten till en annan enhet via HDMI eller USB
 • Om du väljer Avaktivera ökar förbrukningen av batteriet.