Ändra tidszoner, ställ in kamerans klocka, välj datumvisningsordning och slå på eller av sommartid. Se till att kontrollera kamerans klocka regelbundet mot mer exakta klockor och justera tid och datum efter behov.

Alternativ Beskrivning
Tidszon Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på tiden i den nya tidszonen.
Datum och tid Ställ in kameraklockan.
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Sommartid Slå på eller av sommartid. Kameraklockan flyttas automatiskt fram eller tillbaka en timme. Standardinställningen är Av .

Om klockan återställs, kommer en t indikator att visas.