Upprätta en Bluetooth-anslutning till en valfri ML-L7 fjärrkontroll. Du kan också välja vilka roller som är tilldelade Fn1- och Fn2- knapparna på fjärrkontrollen.

Trådlös fjärranslutning

Alternativ Beskrivning
Gör det möjligt Anslut till en parad ML-L7. All befintlig anslutning till en smart enhet eller dator kommer att avslutas.
Inaktivera Avsluta anslutningen till ML-L7.

Spara trådlös fjärrkontroll

Förbered kameran för ihopkoppling med en ML-L7 fjärrkontroll. När kameran är klar trycker du på strömknappen på fjärrkontrollen i över tre sekunder tills enheterna har parats. Fjärrkontrollens statuslampa blinkar grönt ungefär var tredje sekund när ihopparningen är klar.

Kameran kan bara paras ihop med en fjärrkontroll åt gången. Den kan endast användas med den styrenhet som den senast parades med.

Ta bort trådlös fjärrkontroll

Avsluta en befintlig parkoppling mellan kameran och en ML-L7.

Tilldela Fn1-knapp/Tilldela Fn2-knapp

Välj de roller som tilldelats ML-L7:s Fn1- och Fn2- knappar.

Alternativ Beskrivning
Samma som kamera K knapp Knappen har samma funktion som kamerans K knapp.
Samma som kamera G knapp Knappen har samma funktion som kamerans G knapp.
Samma som kamera i knappen Knappen har samma funktion som kamerans i knapp.
Ingen Att trycka på knappen har ingen effekt.

Statuslampan för fjärrkontrollen

Statusen för en ML-L7 som interagerar med kameran visas av kontrollampan:s statuslampa:

Färg Beteende Status
Grön Blinkar ungefär en gång per sekund Söker efter ihopkopplad kamera.
Blinkar snabbt (ungefär två gånger i sekunden) Parning.
Blinkar ungefär en gång var tredje sekund Ansluten till kameran.
Orange Blinkar en gång Fotograferingen började.
Blinkar två gånger Fotograferingen tog slut.
Röd Blinkar en gång Filminspelning startade.
Blinkar två gånger Filminspelningen avslutades.