ปรับไวต์บาลานซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในส่วนของ “ไวต์บาลานซ์” ใน “การตั้งค่าพื้นฐาน” (0 ไวต์บาลานซ์) และ “เมนู i” (0 ไวต์บาลานซ์)

เมนูไวต์บาลานซ์: การปรับละเอียด

การปรับละเอียดจะมีในเมนูกล้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียด โปรดดู “การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด” (0 การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับละเอียดไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง โปรดดู “การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองล่วงหน้าแบบละเอียด” (0 การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด)

 1. แสดงตัวเลือกการปรับแบบละเอียด

  ไปที่ ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ตัวเลือกไวต์บาลานซ์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม 2

 2. การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

  ใช้ปุ่มเลือกคำสั่งเพื่อปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด สามารถปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียดได้บนแกนสีเหลืองอำพัน A–สีน้ำเงิน B โดยปรับขั้นละ 0.5 และบนแกนสีเขียว G–สีม่วงแดง M โดยปรับขั้นละ 0.25 แกนแนวนอน (สีเหลืองอำพัน A–สีน้ำเงิน B) จะสอดคล้องกับอุณหภูมิ ในขณะที่แกนแนวตั้ง (สีเขียว G–สีม่วงแดง M) จะมีผลคล้ายกับการใช้ฟิลเตอร์ชดเชยสี (CC) แกนแนวนอนจะถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้นทีละขั้นเทียบเท่ากับประมาณ 5 ไมเรด แกนแนวตั้งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05 หน่วยความหนาแน่นแบบแพร่กระจาย

  พิกัด

  การปรับ

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่เมนูถ่ายภาพ หากปรับค่าไวต์บาลานซ์แบบละเอียดแล้ว เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ์ไวต์บาลานซ์ในหน้าจอการถ่ายภาพ

การปรับไวต์บาลานซ์แบบละเอียด

สีบนแกนการปรับแบบละเอียดเป็นสีเชิงสัมพัทธ์ ไม่ใช่สีตายตัว ตัวอย่างเช่น การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ B (น้ำเงิน) เมื่อเลือกการตั้งค่าไวต์บาลานซ์เป็น “สีอบอุ่น” เช่น J (หลอดไส้) จะทำให้ภาพถ่ายดู “เย็นลง” เล็กน้อย แต่จะไม่ทำให้กลายเป็นสีน้ำเงิน

“ไมเรด”

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำต่ออุณหภูมิสีจะสร้างความแตกต่างที่อุณหภูมิสีต่ำได้มากกว่าที่อุณหภูมิสีสูง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไป 1000 K จะทำให้เกิดความแตกต่างในสีที่ 3000 K ได้มากกว่าที่ 6000 K มาก ค่าไมเรดซึ่งคำนวณโดยการนำ 10 6 คูณกับส่วนกลับของอุณหภูมิสีนั้น คือการวัดอุณหภูมิสีที่ได้คำนึงถึงความแปรผันดังกล่าวนี้ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยที่ใช้ในฟิลเตอร์ชดเชยอุณหภูมิสี ตัวอย่าง:

 • 4000 K–3000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=83 ไมเรด
 • 7000 K-6000 K (ผลต่างเท่ากับ 1000 K)=24 ไมเรด

เมนูไวต์บาลานซ์: การเลือกอุณหภูมิสี

สามารถเลือกอุณหภูมิสีได้โดยใช้ตัวเลือก ไวต์บาลานซ์ > เลือกอุณหภูมิสี ในเมนูถ่ายภาพ ป้อนค่าแกนสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดงตามที่อธิบายด้านล่าง

 1. เลือก เลือกอุณหภูมิสี

  ไปที่ ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ เลือกอุณหภูมิสี แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกค่าสำหรับสีเหลืองอำพัน–สีน้ำเงิน และสีเขียว–สีม่วงแดง

  กดปุ่ม 4 หรือ 2 เพื่อไฮไลท์ตัวเลขในแกนสีเหลืองอำพัน A–สีน้ำเงิน B หรือสีเขียว G–สีม่วงแดง M แล้วกดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน

  ค่าสำหรับแกนสีเหลืองอำพัน A
  สีน้ำเงิน B

  ค่าสำหรับแกนสีเขียว G
  สีม่วงแดง M

 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเมนู

  กดปุ่ม J เพื่อบันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่เมนูถ่ายภาพ หากเลือกค่าอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ไว้สำหรับแกนสีเขียว G–สีม่วงแดง M เครื่องหมายดอกจัน (“U”) จะปรากฏถัดจากสัญลักษณ์ไวต์บาลานซ์ในหน้าจอการถ่ายภาพ

เลือกอุณหภูมิสี

โปรดทราบว่ากล้องจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการเมื่อใช้แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เลือก I (ฟลูออเรสเซนต์) สำหรับแหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนต์ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ให้ถ่ายภาพทดสอบเพื่อพิจารณาว่าค่าที่เลือกเหมาะสมหรือไม่

ตั้งค่าเอง: การคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพ

ตัวเลือก ตั้งค่าเอง ในเมนูไวต์บาลานซ์จะสามารถใช้เพื่อคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพถ่ายที่มีอยู่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเอง โปรดดู “ตั้งค่าเอง” (0 ตั้งค่าเอง)

 1. เลือก ตั้งค่าเอง

  ไปที่ ไวต์บาลานซ์ ในเมนูถ่ายภาพ จากนั้นไฮไลท์ ตั้งค่าเอง แล้วกดปุ่ม 2

 2. เลือกปลายทาง

  ไฮไลท์ค่าที่ตั้งเองปลายทาง (d-1 ถึง d-6) แล้วแตะปุ่ม X

 3. เลือก เลือกภาพ

  เมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองจะแสดงขึ้น; ให้ไฮไลท์ เลือกภาพ แล้วกดปุ่ม 2

 4. ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ

  ไฮไลท์ภาพต้นฉบับ หากต้องการดูภาพที่ไฮไลท์แบบเต็มจอ ให้แตะปุ่ม X ค้างไว้

 5. คัดลอกไวต์บาลานซ์

  กดปุ่ม J เพื่อคัดลอกค่าไวต์บาลานซ์จากภาพถ่ายที่ไฮไลท์ไว้ไปยังค่าที่ตั้งเองที่เลือก ถ้าภาพถ่ายที่ไฮไลท์มีคำอธิบาย คำอธิบายจะถูกคัดลอกไปยังคำอธิบายของค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้

การปรับไวต์บาลานซ์ที่ตั้งเองแบบละเอียด

สามารถปรับค่าที่ตั้งเองที่เลือกไว้แบบละเอียดได้โดยการเลือก ปรับอย่างละเอียด ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองแล้วปรับไวต์บาลานซ์ตามที่ได้อธิบายไว้ใน “เมนูไวต์บาลานซ์: การปรับละเอียด” (0 เมนูไวต์บาลานซ์: การปรับละเอียด)

แก้ไขคำอธิบาย

การป้อนคำอธิบายรายละเอียดสูงสุดถึง 36 ตัวอักษร สำหรับการตั้งค่าไวต์บาลานซ์ล่วงหน้าปัจจุบัน ให้เลือก แก้ไขคำอธิบาย ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเอง

ป้องกัน

การป้องกันไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าล่วงหน้าปัจจุบัน ให้เลือก ป้องกัน ในเมนูไวต์บาลานซ์ที่ตั้งค่าเองล่วงหน้า จากนั้นไฮไลท์ เปิด แล้วกดปุ่ม J ค่าที่ตั้งเองที่ป้องกันไว้แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ และไม่สามารถใช้ตัวเลือก ปรับอย่างละเอียด และ แก้ไขคำอธิบาย ได้

C เมนูถ่ายภาพ: ตัวเลือกการถ่ายภาพ