เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์” (0 ขนาดเฟรม, อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์)