Εάν επιλεγεί [Ενεργοποίηση ] όταν η κάμερα χρησιμοποιείται με μια προαιρετική μονάδα φλας που υποστηρίζει το σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon, πιέζοντας ένα στοιχείο ελέγχου στο οποίο έχει εκχωρηθεί η [Προεπισκόπηση ] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμοσμένα χειριστήρια ] θα εκπέμπει ένα φλας μοντελοποίησης.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία