Επιλέξτε [ Ενεργοποίηση ] για πιο ακριβή εστίαση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού όταν επιλέγεται AF-S για λειτουργία εστίασης.

  • Στη λειτουργία φωτογραφίας, αυτή η επιλογή ισχύει μόνο στις λειτουργίες P , S , A και M.

  • Η AF χαμηλού φωτισμού είναι απενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της λήψης φωτογραφιών με χρονοδιακόπτη και την εγγραφή ταινίας με χρονικά διαστήματα.

  • Η κάμερα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εστιάσει όταν είναι επιλεγμένο το [On].

  • Ενώ ισχύει AF χαμηλού φωτισμού, στην οθόνη θα εμφανιστεί το "Χαμηλό φως". Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία