Επιλέξτε αν η επιλογή του σημείου εστίασης «τυλίγεται» από τη μία άκρη της οθόνης στην άλλη. Εάν έχει επιλεγεί [Αναδίπλωση ], η επιλογή σημείου εστίασης θα «τυλίξει» από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω, από τα δεξιά προς τα αριστερά και από τα αριστερά προς τα δεξιά, έτσι ώστε, για παράδειγμα, να πατήσετε τον υπο-επιλογέα δεξιά όταν ένα σημείο εστίασης στο δεξί άκρο της οθόνης του σκοπεύτρου επισημαίνεται επιλέγει το αντίστοιχο σημείο εστίασης στο αριστερό άκρο της οθόνης.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία