Επιλέξτε πώς η κάμερα προσαρμόζει το επίπεδο φλας όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.

Επιλογή

Περιγραφή

e

[ Θέμα και ιστορικό ]

Η κάμερα λαμβάνει υπόψη τόσο το κύριο θέμα όσο και τον φωτισμό φόντου κατά την προσαρμογή της ευαισθησίας ISO.

f

[ Μόνο θέμα ]

Η ευαισθησία ISO ρυθμίζεται μόνο για να διασφαλιστεί ότι το κύριο θέμα εκτίθεται σωστά.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία