Εάν είναι επιλεγμένο το [Off ], η οθόνη θα παραμείνει κενή κατά τη φωτογραφία έκρηξης.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία