Επιλέξτε εάν οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν πριν εστιαστεί η κάμερα όταν είναι επιλεγμένη η AF-S

Επιλογή

Περιγραφή

G

[ Απελευθέρωση ]

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης (προτεραιότητα απελευθέρωσης).

F

[ Εστίαση ]

Οι φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν μόνο όταν η κάμερα είναι εστιασμένη (προτεραιότητα εστίασης).

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία