Επιλέξτε εάν η έκθεση κλειδώνει όταν πατηθεί το κουμπί λήψης.

Επιλογή

Περιγραφή

O

[ Ενεργό (μισό πάτημα) ]

Το πάτημα του κουμπιού λήψης κλείνει μέχρι τη μέση.

P

[ Ενεργό (λειτουργία ριπής) ]

Η έκθεση κλειδώνει μόνο όταν το κουμπί λήψης είναι πατημένο μέχρι κάτω.

[ Απενεργοποίηση ]

Πατώντας το κουμπί λήψης δεν κλειδώνει την έκθεση

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία