Επιλέξτε τη διάρκεια της καθυστέρησης απελευθέρωσης κλείστρου, τον αριθμό των λήψεων και το διάστημα μεταξύ λήψεων σε λειτουργία χρονοδιακόπτη.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Καθυστέρηση χρονοδιακόπτη ]

Επιλέξτε τη διάρκεια της καθυστέρησης απελευθέρωσης κλείστρου.

[ Αριθμός λήψεων ]

Πατήστε 1 και 3 για να επιλέξετε τον αριθμό των λήψεων κάθε φορά που πατάτε το κουμπί λήψης. επιλέξτε από τιμές από 1 έως 9.

[ Διάστημα μεταξύ λήψεων ]

Επιλέξτε το διάστημα μεταξύ λήψεων όταν το [ Αριθμός λήψεων ] είναι μεγαλύτερο από 1.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία