Επιλέξτε την ταχύτητα εστίασης για τη λειτουργία ταινίας.

Χρησιμοποιήστε το [ Πότε να κάνετε αίτηση ] για να επιλέξετε πότε θα ισχύει η επιλεγμένη επιλογή.

Επιλογή

Περιγραφή

D

[ Πάντα ]

Η κάμερα εστιάζει στην επιλεγμένη ταχύτητα ανά πάσα στιγμή σε λειτουργία ταινίας.

E

[ Μόνο κατά την εγγραφή ]

Η εστίαση ρυθμίζεται στην επιλεγμένη ταχύτητα μόνο κατά την εγγραφή ταινίας. Σε άλλες περιπτώσεις, η ταχύτητα εστίασης είναι "+5", ή με άλλα λόγια όσο πιο γρήγορα γίνεται.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία