Επιλέξτε πώς η κάμερα ρυθμίζει το επίπεδο φλας όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης.

Επιλογή

Περιγραφή

YE

[ Ολόκληρο πλαίσιο ]

Η κάμερα προσαρμόζει τόσο το επίπεδο φλας όσο και την έκθεση. Αυτό αλλάζει την έκθεση για ολόκληρο το καρέ.

E

[ Μόνο φόντο ]

Η αντιστάθμιση έκθεσης προσαρμόζεται μόνο για το φόντο.

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία