Όταν είναι επιλεγμένη η [Μέτρηση με κέντρο βάρος ], η κάμερα εκχωρεί το μεγαλύτερο βάρος σε μια περιοχή στο κέντρο της οθόνης λήψης κατά τη ρύθμιση της έκθεσης. Προσαρμοσμένη ρύθμιση b3 [ Κεντρική ζυγισμένη περιοχή ] χρησιμοποιείται για την επιλογή του μεγέθους της περιοχής δεδομένου του μεγαλύτερου βάρους όταν επιλέγεται η [Μέτρηση κεντρικού βάρους]

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία