Επιλέξτε το ρυθμό προώθησης καρέ για λειτουργία συνεχούς απελευθέρωσης χαμηλής ταχύτητας οι επιλογές κυμαίνονται από [ 5 fps ] έως [ 1 fps ].

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία