Επιλέξτε [ On ] για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση περιστροφής για εστίαση ή δαχτυλίδια ελέγχου στους φακούς στήριξης Z κατά τη χειροκίνητη εστίαση.

  • Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζει:

    • ορισμένοι φακοί στήριξης Z που μπορούν να εστιαστούν μόνο χειροκίνητα ή

    • Φακοί στήριξης F συνδεδεμένοι μέσω προσαρμογέα στήριξης FTZ

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία