Επιλέξτε τη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα κλείστρου με φλας στη λειτουργία P ή A.

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ρύθμιση για την προσαρμοσμένη ρύθμιση e2 [ Ταχύτητα κλείστρου φλας ], οι ταχύτητες κλείστρου μπορεί να είναι τόσο αργές όσο 30 δευτερόλεπτα στις λειτουργίες S και M ή σε ρυθμίσεις φλας αργού συγχρονισμού, αργού συγχρονισμού πίσω κουρτίνας ή μείωσης κόκκινων ματιών με αργή συγχρονισμός

A Custom Settings: Fine-Tuning Camera Settings

α: Αυτόματη εστίαση

β: Μέτρηση / Έκθεση

c: Χρονοδιακόπτες / AE Lock

δ: Λήψη / Οθόνη

ε: Bracketing / Flash

στ: Έλεγχοι

g: Ταινία