V tem poglavju je opisano, kako uporabljati različne krmilne elemente fotoaparata in prikaze.

Iskalo

Ko imate oko prislonjeno na iskalo, vklopite senzor za oko, s čimer preklopite prikaz iz zaslona v iskalo (upoštevajte, da se bo senzor za oko odzival tudi na druge predmete, kot so npr. vaši prsti). Iskalo lahko po želji uporabite tudi za menije in predvajanje.

Senzor za oko

Gumb za nastavljanje dioptrije

Če želite izostriti iskalo, dvignite in zavrtite gumb za nastavljanje dioptrije in pri tem pazite, da se s prstom ali nohtom ne dregnete v oko. Potisnite gumb nazaj noter, ko ste izostritev prilagodili svojim željam.

Daljša uporaba

Če uporabljate iskalo dlje časa, lahko prilagodite svetlost in odtenek iskala za enostavno gledanje, tako da izberete Off (Izklop) za nastavitev po meri d8 (Apply settings to live view (Uporabi nastavitve za pogled v živo)).

Gumb za način zaslona

Pritisnite gumb za način zaslona, da se boste pomikali med iskalom in prikazi zaslona.

Pritisnite gumb za način zaslona, da se boste premikali med prikazi, kot sledi.

 • Automatic display switch (Samodejni preklop prikaza): Prikaz sam preklopi iz zaslona na iskalo, ko se z očesom dotaknete iskala, in iz iskala na zaslon, ko oko umaknete z iskala.

 • Viewfinder only (Samo iskalo): Iskalo se uporablja za fotografiranje, menije in predvajanje; zaslon ostane prazen.

 • Monitor only (Samo zaslon): Zaslon se uporablja za fotografiranje, menije in predvajanje; prikaz v iskalu ostane prazen, čeprav nanj prislonite oko.

 • Prioritize viewfinder (Prednost iskala): Fotoaparat deluje na način, ki je podoben obstoječim digitalnim fotoaparatom SLR. Če oko prislonite na iskalo, se bo to vklopilo, in če oko odmaknete od iskala, se bo izklopilo. V načinu za fotografiranje zaslon ostane prazen, medtem ko se bo zaslon v načinu videoposnetka, med predvajanjem ali ko so prikazani meniji, zaslon vklopil, ko oko odmaknete od iskala.

Način zaslona

Izbor načinov zaslona lahko omejite z možnostjo Limit monitor mode selection (Omejitev izbire načina zaslona) v nastavitvenem meniju.

Krmilni elementi na dotik

Za spreminjanje nastavitev fotoaparata, izostritev in proženje zaklopa, ogled slik in videoposnetkov, vnos besedila in pomikanje po menijih lahko uporabite zaslon na dotik. Med uporabo iskala krmilni elementi na dotik niso na voljo.

Izostritev in proženje zaklopa

Dotaknite se zaslona, da izostrite izbrano točko (AF na dotik). V načinu za fotografiranje se zaklop sproži, ko dvignete prst z zaslona (sprožilec na dotik).

Nastavitve AF na dotik lahko prilagodite, tako da tapnete ikono W (0 Sprožilec na dotik).

Prilagajanje nastavitev

Na prikazu tapnite osvetljene nastavitve in izberite želeno možnost, tako da tapnete ikone ali drsnike. Tapnite Z ali pa pritisnite J, da izberete možnost in se vrnete na prejšnji prikaz.

Predvajanje

Če si želite med celozaslonskim predvajanjem ogledati druge slike, frcnite levo ali desno.

Med celozaslonskim pogledom boste z dotikom spodnjega dela zaslona prikazali vrstico za napredovanje kadrov. Premaknite prst levo ali desno po vrstici, da se hitro premaknete do drugih slik.

Vrstica za napredovanje kadrov

Za povečavo in pomanjšavo uporabite premikanje prstov narazen in skupaj, za premikanje pa s prsti podrsajte. Prav tako lahko za povečavo iz celozaslonskega predvajanja ali za preklic povečave dvakrat hitro tapnete zaslon.

Za »pomanjšanje« v pogled sličic v celozaslonskem predvajanju premaknite prste skupaj. Premikanje skupaj in narazen uporabite, da izberete število slik, ki bodo prikazane po 4, 9 in 72 kadrov.

Predvajanje videoposnetkov

Tapnite zaslonski vodnik, da začnete predvajati videoposnetek (videoposnetki so označeni z ikono 1). Tapnite zaslon, da začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje, ali tapnite Z za izhod v celozaslonsko predvajanje.

Vodilo

Meni i

Tapnite i, da se prikaže meni i med fotografiranjem (0 Gumb i (ikona i), Gumb i).

Tapnite elemente, če si želite ogledati možnosti.

Vnos besedila

Ko se prikaže tipkovnica, lahko vnašate besedilo, tako da tapnete tipke (za izbiranje med tipkovnicami za velike in male črke ter simbole tapnite gumb za izbiro tipkovnice), ali premaknete kazalec, tako da tapnete območje za prikaz besedila.

Območje za prikaz besedila

Tipkovnica

Izbira tipkovnice

Pomaknite gor ali dol za premikanje.

Tapnite ikono menija za izbiro menija.

Tapnite elemente menija, da prikažete možnosti, in tapnite ikone ali drsnike za spremembo.

Za izhod brez spreminjanja nastavitev tapnite Z.

Zaslon na dotik

Zaslon na dotik se odziva na statično elektriko in se morda ne bo odzval, če bo prekrit z zaščitnim filmom drugih proizvajalcev, ob dotiku z nohti ali orokavičenimi rokami ali če se ga dotikate na več mestih hkrati. Ne uporabljajte prekomerne sile ali se zaslona dotikajte z ostrimi predmeti.

Omogočanje ali onemogočanje krmilnih elementov na dotik

Krmilne elemente na dotik lahko omogočite ali onemogočite z uporabo možnosti Touch controls (Krmilni elementi na dotik) v nastavitvenem meniju (0 Touch Controls (Krmilni elementi na dotik)).

Gumb DISP

Gumb DISP uporabite, da prikažete ali skrijete kazalnike v iskalu ali na zaslonu.

Način za fotografiranje

V načinu za fotografiranje se s pritiskom gumba DISP pomikate med prikazi, kot je razvidno tukaj:

Vklopljeni kazalniki

Poenostavljeni prikaz

Histogram 1

Navidezni horizont

Prikaz informacij 2

Informacije o bliskavici 2, 3

Ni prikazano, ko je Off (Izklop) izbrano za nastavitev po meri d8 (Apply settings to live view (Uporabi nastavitve za pogled v živo)) ali On (Vklop) za Overlay shooting (Fotografiranje s prekrivanjem) v načinu večkratne osvetlitve.

Ni prikazano v iskalu.

Prikazano, ko je dodatna bliskavica SB-5000, SB-500, SB-400 ali SB-300 nameščena na nastavek za dodatno opremo ali kadar brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 upravlja bliskavico prek radijskega upravljanja bliskavice.

Način videoposnetka

V načinu videoposnetka se s pritiskom gumba DISP pomikate med prikazi, kot je razvidno tukaj:

Vklopljeni kazalniki

Poenostavljeni prikaz

Histogram

Navidezni horizont

Pomožni izbirnik

Pomožni izbirnik uporabite kot krmilno palčko za izbiro točke ostrenja ali pa pritisnite sredino pomožnega izbirnika za zaklep izostritve in osvetlitve (0 Pomožni izbirnik, Zaklepanje izostritve in osvetlitve).

Gumb AF-ON

V način delovanja s samodejnim ostrenjem lahko gumb AF-ON uporabite za izostritev.

Vrtljiva gumba za upravljanje

Z vrtljivima gumboma za upravljanje nastavite čas zaklopa ali zaslonko ali v kombinaciji z drugimi gumbi spremenite nastavitve fotoaparata.

Vrtljivi pomožni gumb za upravljanje

Vrtljivi glavni gumb za upravljanje

Gumb G

Za ogled menijev pritisnite gumb G.

Uporaba menijev

Po menijih se lahko premikate z večnamenskim izbirnikom in gumbom J.

 • 1: Pomik kazalca gor
 • 3: Pomik kazalca dol
 • 4: Preklic in vrnitev v prejšnji meni
 • 2: Izbira osvetljenega elementa ali prikaz podmenija
 • J: Izbira osvetljenega elementa
 1. Osvetlite ikono trenutnega menija.

  Pritisnite 4, da boste osvetlili ikono trenutnega menija.

 2. Izberite meni.

  Za izbiro želenega menija pritisnite 1 ali 3.

 3. Premaknite kazalec na izbrani meni.

  Pritisnite 2, da boste kazalec premaknili na izbrani meni.

 4. Osvetlite element menija.

  Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite element menija (elementi, ki so obarvani sivo, trenutno niso na voljo in jih ne morete izbrati).

 5. Prikažite možnosti.

  Za prikaz možnosti izbranega elementa menija pritisnite 2.

 6. Osvetlite možnost.

  Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite možnost (možnosti, ki so obarvane sivo, trenutno niso na voljo in jih ne morete izbrati).

 7. Izberite osvetljeni element.

  Za izbiro osvetljenega elementa pritisnite J. Če elementa ne želite izbrati, za izhod pritisnite gumb G. Za izhod iz menijev in vrnitev v način delovanja za fotografiranje pritisnite sprožilec do polovice.

Po menijih se lahko premikate tudi z uporabo krmilnih elementov na dotik (0 Pomikanje po menijih).

Ikona d (za pomoč)

Če se v spodnjem levem kotu prikaza prikaže ikona d, lahko opis trenutno izbrane možnosti ali menija prikažete tako, da pritisnete gumb W (Q). Pritisnite 1 ali 3 za pomikanje besedila ali pa pritisnite W (Q), da se vrnete v menije.

Gumb i (ikona i)

Za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev pritisnite gumb i ali tapnite ikono i v prikazu.

ali

Tapnite želeni element ali osvetlite elemente in pritisnite J da si ogledate možnosti. Nastavitve lahko prilagodite tudi tako, da osvetlite elemente in zavrtite vrtljivi gumb za upravljanje. Elementi, ki so prikazani v načinu za fotografiranje (0 Meni i načina za fotografiranje), se razlikujejo od tistih, ki so prikazani v načinu videoposnetka (0 Meni i načina videoposnetka).

Meni za predvajanje i

S pritiskom gumba i med predvajanjem prikažete kontekstno občutljiv meni pogosto uporabljenih možnosti za predvajanje.

Prilagajanje menija i

Elementi, ki so prikazani v meniju i načina delovanja za fotografiranje, lahko izberete z nastavitvijo po meri f1 (Customize imenu (Prilagajanje menija i)).

 1. Izberite nastavitev po meri f1.

  V meniju nastavitev po meri osvetlite nastavitev po meri f1 (Customize i menu (Prilagajanje menija i)) in pritisnite J (za več informacij o uporabi menijev glejte »Gumb G« 0 Gumb G).

 2. Izberite mesto.

  Osvetlite mesto v meniju, ki ga želite urediti, in pritisnite J.

 3. Izberite možnost.

  Označite možnost in pritisnite J, da jo dodelite izbranemu mestu in se vrnete v meni, prikazan v 2. koraku. Ponovite 2. in 3. korak po potrebi.

 4. Izhod iz menija.

  Pritisnite gumb G, da shranite spremembe in zapustite okno.

Možnosti, ki jih lahko dodelite meniju i

Naslednje možnosti lahko dodelite meniju i načina za fotografiranje:

 • Choose image area (Izbira območja slike)
 • Image quality (Kakovost slike)
 • Image size (Velikost slike)
 • Exposure compensation (Kompenzacija osvetlitve)
 • ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO)
 • White balance (Nastavitev beline)
 • Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control)
 • Color space (Barvni prostor)
 • Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)g
 • Long exposure NR (Zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi)
 • High ISO NR (Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO)
 • Metering (Merjenje)
 • Flash mode (Način delovanja z bliskavico)
 • Flash compensation (Kompenzacija bliskavice)
 • Focus mode (Način delovanja z izostritvijo)
 • AF-area mode (Način delovanja z območjem AF)
 • Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)
 • Auto bracketing (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami)
 • Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
 • HDR (high dynamic range) (HDR (visok dinamični razpon))
 • Silent photography (Neslišno fotografiranje)
 • Release mode (Način proženja)
 • Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)
 • Exposure delay mode (Način zakasnjene osvetlitve)
 • Shutter type (Vrsta zaklopa)
 • Apply settings to live view (Uporabi nastavitve za pogled v živo)
 • Split-screen display zoom (Povečava na deljenem zaslonu)
 • Peaking highlights (Obarvanje svetlih delov slike)
 • Highlight Display (Prikaz svetlih delov)
 • Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)
 • Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi)

Meni i načina videoposnetka lahko prilagodite z nastavitvijo po meri g1 (Customize i menu (Prilagajanje menija i); razpoložljive možnosti se razlikujejo od tistih za način za fotografiranje.

Funkcijska gumba (Fn1 in Fn2)

Gumba Fn1 in Fn2 lahko uporabite tudi za hiter dostop do izbranih nastavitev med fotografiranjem. Nastavitve, dodeljene tema gumboma, lahko izberete z nastavitvijo po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)) in izbrano nastavitev lahko prilagodite, tako da pritisnete gumb in zavrtite vrtljiva gumba za upravljanje. Pri privzetih nastavitvah se gumb Fn1 uporablja za nastavitev beline in gumb Fn2 za izbiro načina delovanja z izostritvijo in načina delovanja z območjem AF.

Gumb Fn1

Gumb Fn2

Prilagajanje funkcijskih gumbov

Funkcijo funkcijskih gumbov v načinu za fotografiranje lahko izberete z nastavitvijo po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)).

 1. Izberite nastavitev po meri f2.

  V meniju nastavitev po meri osvetlite nastavitev po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)) in pritisnite J (za več informacij o uporabi menijev glejte »Gumb G« 0 Gumb G).

 2. Izberite gumb.

  Osvetlite možnost za želeni gumb in pritisnite J. Izberite Fn1 button (Gumb Fn1), da izberete vlogo, ki jo bo igral gumb Fn1, in Fn2 button (Gumb Fn2), da izberete vlogo, ki jo bo igral gumb Fn2.

 3. Izberite možnost.

  Označite možnost in pritisnite J, da jo dodelite izbranemu gumbu in se vrnete v meni, prikazan v 2. koraku. Ponovite 2. in 3. korak, da izberete funkcijo preostalega gumba.

 4. Izhod iz menija.

  Pritisnite gumb G, da shranite spremembe in zapustite okno.

Vloge, ki jih je mogoče dodeliti funkcijskima gumboma

Naslednje vloge lahko dodelite funkcijskima gumboma v načinu za fotografiranje:

 • AF-ON
 • AF lock only (Samo zaklepanje AF)
 • AE lock (Hold) (Zaklepanje AE (držanje))
 • AE lock (Reset on release) (Zaklepanje AE (ponastavi ob proženju))
 • AE lock only (Samo zaklepanje AE)
 • AE/AF lock (Zaklepanje AE/AF)
 • FV lock (Zaklepanje FV)
 • c Disable/enable (Onemogoči/omogoči)
 • Preview (Predogled)
 • Matrix metering (Matrično merjenje)
 • Center-weighted metering (Sredinsko uteženo merjenje)
 • Spot metering (Točkovno merjenje)
 • Highlight-weighted metering (Po svetlih delih uteženo merjenje)
 • Bracketing burst (Rafal več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami)
 • Sync. release selection (Izbira sinhroniziranega proženja)
 • + NEF (RAW)
 • Subject tracking (Sledenje motivu)
 • Framing grid display (Prikaz mreže za kadriranje)
 • Zoom on/off (Vključena/izključena povečava)
 • MY MENU (MOJ MENI)
 • Access top item in MY MENU (Dostop do zgornjega elementa v MOJEM MENIJU)
 • Playback (Predvajanje)
 • Protect (Zaščita)
 • Choose image area (Izbira območja slike)
 • Image quality/size (Kakovost/velikost slike)
 • White balance (Nastavitev beline)
 • Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control)
 • Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)
 • Metering (Merjenje)
 • Flash mode/compensation (Način upravljanja bliskavice/kompenzacija)
 • Focus mode/AF-area mode (Način delovanja z izostritvijo/način delovanja z območjem AF)
 • Auto bracketing (Samodejna nastavitev več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami)
 • Multiple exposure (Večkratna osvetlitev)
 • HDR (high dynamic range) (HDR (visok dinamični razpon))
 • Exposure delay mode (Način zakasnjene osvetlitve)
 • Shutter spd & aperture lock (Zaklepanje časa zaklopa in zaslonke)
 • Peaking highlights (Obarvanje svetlih delov slike)
 • Rating (Ocenjevanje)
 • Choose non-CPU lens number (Izbira številke objektiva brez CPE)
 • None (Brez)

Vloge, ki jih igrajo funkcijski gumbi v načinu videoposnetka, lahko izberete z nastavitvijo po meri g2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)); razpoložljive možnosti se razlikujejo od tistih za način za fotografiranje.