Pazite, da ne pade na tla: Če je izdelek izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem, lahko pride do okvare.

Hranite na suhem: Ta izdelek ni vodotesen, zato lahko pride do okvare, če ga potopite v vodo ali izpostavite močni vlagi. Rjavenje notranjega mehanizma lahko povzroči nepopravljivo škodo.

Izogibajte se hitrim spremembam temperature: Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo na hladen dan ali izhodu iz nje, lahko povzročijo kondenzacijo v napravi. Da bi preprečili kondenzacijo, shranite napravo v torbico ali plastično vrečko, preden jo izpostavite nenadnim hitrim spremembam temperature.

Ne izpostavljajte močnim magnetnim poljem: Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte v bližini opreme, ki ustvarja močno elektromagnetno sevanje ali magnetna polja. Statični naboji ali magnetna polja, ki jih ustvarja oprema, na primer radijski oddajniki, lahko povzročijo motnje v prikazu, poškodujejo podatke, shranjene na pomnilniški kartici, ali poškodujejo notranje vezje izdelka.

Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu: Objektiva ne puščajte dlje časa usmerjenega proti soncu ali drugemu viru močne svetlobe. Močna svetloba lahko povzroči slabše delovanje slikovnega tipala ali pojav učinka bele zameglitve na fotografijah.

Laserji in drugi močni viri svetlobe: Ne usmerjajte laserjev ali drugih izjemno močnih virov svetlobe proti objektivu, saj lahko to poškoduje slikovno tipalo fotoaparata.

Preden boste odstranili ali odklopili vir napajanja, izklopite izdelek: Ko je izdelek vklopljen oziroma med snemanjem ali brisanjem slik, ne smete prekiniti povezave z napajanjem ali odstraniti polnilne baterije. Če v takih okoliščinah na silo prekinete napajanje, lahko pride do izgube podatkov oziroma poškodbe pomnilnika ali notranjega vezja izdelka. Da ne bi po nesreči prišlo do prekinitve napajanja, izdelka takrat, ko je priključen na napajalnik, ne prenašajte naokrog.

Čiščenje: Ohišje fotoaparata očistite, tako da s puhalnikom odstranite prah in vlakna, nato pa ga nežno obrišete z mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali obali obrišite z njega pesek ali sol s krpo, navlaženo s čisto vodo, in ga temeljito posušite. V redkih primerih lahko statična elektrika povzroči, da zasloni LCD posvetlijo ali potemnijo. To ni okvara, prikaz se bo kmalu vrnil v normalno stanje.

Objektivi, iskala in drugi stekleni elementi se zlahka poškodujejo. Prah in vlakna nežno odstranite s puhalnikom. Če za izpihovanje uporabljate razpršilo, držite plastenko pokonci, da preprečite iztekanje tekočine. Prstne odtise in druge madeže s steklenih površin odstranite, tako da na mehko krpo nanesete malo čistila za steklo in nežno obrišete.

Ne dotikajte se slikovnega tipala: Nikoli ne smete pritiskati na slikovno tipalo, ga dregati z orodji za čiščenje ali ga izpostavljati močnemu pretoku zraka iz puhalnika. S tem lahko opraskate ali kako drugače poškodujete tipalo. Za informacije o čiščenju slikovnega tipala glejte poglavje »Čiščenje slikovnega tipala« (0 Čiščenje slikovnega tipala).

Slikovno tipalo

Kontakti na objektivu: Kontakti na objektivu naj bodo čisti, pazite, da se jih ne dotaknete s prsti ali drugimi predmeti ali pa z orodjem.

Shranjevanje: Fotoaparat shranite na suho, zračno mesto, da ne bi na njem nastala plesen. Če uporabljate napajalnik, ga odklopite zaradi nevarnosti požara. Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dlje časa, ga izklopite in odstranite polnilno baterijo, da preprečite puščanje, nato pa ga shranite v plastično vrečko, v kateri je sušilno sredstvo. Torbice za fotoaparat ne shranjujte v plastično vrečko, ker lahko material začne propadati. Sušilno sredstvo sčasoma izgubi svojo sposobnost vpijanja vlage, zato ga morate redno menjavati.

Da bi preprečili nastanek plesni, fotoaparat vsaj enkrat mesečno vzemite iz shrambe. Preden ga ponovno shranite, ga vklopite in nekajkrat sprožite zaklop.

Polnilno baterijo shranite na hladno in suho mesto. Preden spravite polnilno baterijo, znova namestite pokrov polov.

Opombe o zaslonu in iskalu: Ta prikaza sta izdelana skrajno precizno: vsaj 99,99 % slikovnih točk deluje in največ 0,01 % jih manjka ali je okvarjenih. Čeprav ti zasloni lahko vsebujejo slikovne točke, ki vedno svetijo (belo, rdeče, modro ali zeleno) ali so vedno ugasnjene (črne), to ni okvara in nima učinka na slike, ki jih posnamete z napravo.

Pri močni svetlobi je slike na zaslonu morda težko videti. Ne pritiskajte na zaslon, saj lahko pride do poškodbe ali okvare. Prah ali vlakna nežno odstranite s puhalnikom. Madeže odstranite, tako da jih nežno obrišete z mehko krpo ali jelenovo kožo. Če zaslon poči, pazite, da se ne poškodujete z razbitim steklom in da tekoči kristali iz zaslona ne pridejo v stik s kožo, očmi ali usti.

Če se med kadriranjem posnetkov v iskalu počutite slabo ali opazite katerega od naslednjih simptomov, prekinite uporabo, dokler se vaše stanje ne izboljša: slabost, bolečine v očesu, utrujenost oči, omotico, glavobol, togost v vratu ali ramenih, potovalno slabost ali izgubo koordinacije roka-oko. Enako velja če bi se začeli počutiti slabo, ko gledate prikaz za fotografiranje, kako hitro utripa med rafalnim fotografiranjem.

Šum v obliki črt se lahko v redkih primerih pojavi na slikah, ki vključujejo svetle luči ali motive v protisvetlobi.

Polnilna baterija in polnilnik: Pri neustrezni uporabi lahko začnejo polnilne baterije puščati ali eksplodirajo. Pri uporabi polnilnih baterij in polnilnikov upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

 • Uporabljajte le polnilne baterije, odobrene za uporabo s to opremo.
 • Polnilne baterije ne izpostavljajte ognju ali preveliki vročini.
 • Poli polnilne baterije naj bodo čisti.
 • Preden zamenjate polnilno baterijo, izklopite izdelek.
 • Polnilna baterija se lahko med uporabo močno segreje. Bodite previdni pri ravnanju s polnilno baterijo takoj po uporabi.
 • Odstranite polnilno baterijo iz fotoaparata oz. polnilnika, ko ga ne uporabljate, ter ponovno namestite pokrov polov. Te naprave porabljajo manjše količine električne energije, tudi ko so izključene, zato lahko izpraznijo polnilno baterijo do te mere, da ne bo več delovala. Če polnilne baterije ne nameravate uporabljati nekaj časa, jo vstavite v fotoaparat in jo izpraznite, preden jo vzamete iz fotoaparata in shranite. Polnilno baterijo shranite na hladno mesto s temperaturo okolja od 15 °C do 25 °C (izogibajte se vročim ali zelo hladnim mestom). Ta postopek ponovite vsaj enkrat vsakih šest mesecev.
 • Če fotoaparat večkrat vklopite ali izklopite, ko je polnilna baterija povsem prazna, se bo skrajšalo trajanje baterije. Polnilne baterije, ki so bile povsem izpraznjene, je treba pred uporabo napolniti.
 • Temperatura v notranjosti polnilne baterije se lahko med uporabo polnilne baterije poveča. Če skušate polniti polnilno baterijo, medtem ko je temperatura v njeni notranjosti povišana, se zmanjša zmogljivost polnilne baterije, polnilna baterija se morda ne bo polnila ali pa se bo napolnila le delno. Pred polnjenjem počakajte, da se polnilna baterija ohladi.
 • Polnilno baterijo polnite v notranjih prostorih pri temperaturi okolja 5 °C–35 °C. Polnilne baterije ne uporabljajte pri temperaturah okolja pod 0 °C ali nad 40 °C. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do poškodbe ali slabšega delovanja polnilne baterije. Kapaciteta se lahko zmanjša in čas polnjenja podaljša, če je temperatura polnilne baterije od 0 °C do 15 °C ali od 45 °C do 60 °C. Polnilna baterija se ne bo polnila, če je njena temperatura pod 0 °C ali nad 60 °C.
 • Če med polnjenjem lučka CHARGE (POLNJENJE) hitro utripa (približno osemkrat na sekundo), preverite, ali je temperatura v pravem razponu, nato odklopite polnilnik in odstranite ter ponovno vstavite polnilno baterijo. Če težave ni mogoče odpraviti, takoj prenehajte z uporabo in polnilno baterijo ter polnilnik odnesite k prodajalcu ali pooblaščenemu servisnemu zastopniku družbe Nikon.
 • Med polnjenjem ne premikajte polnilnika in se ne dotikajte polnilne baterije. Če tega previdnostnega ukrepa ne boste upoštevali, se lahko v zelo redkih primerih zgodi, da bo polnilnik prikazal, da je polnjenje končano, čeprav je polnilna baterija šele delno napolnjena. Polnilno baterijo odstranite in znova vstavite, da ponovno začnete polnjenje.
 • Kapaciteta polnilne baterije se lahko začasno zniža, če polnilno baterijo polnite pri nizkih temperaturah ali jo uporabljate pri temperaturi, ki je nižja od tiste, pri kateri ste jo polnili. Če polnilno baterijo polnite pri temperaturi pod 5 °C, lahko kazalnik trajanja baterije v prikazu Battery info (Informacije o bateriji) začasno kaže manjšo zmogljivost.
 • Če po tem, ko je polnilna baterija že popolnoma polna, še kar nadaljujete s polnjenjem, lahko zmanjšate njeno učinkovitost delovanja.
 • Občutno skrajšanje časa, ko napolnjena polnilna baterija ohrani električno energijo pri uporabi na sobni temperaturi, pomeni, da bo polnilno baterijo treba zamenjati. Kupite novo polnilno baterijo EN-EL15b.
 • Priložena napajalni kabel in stenski električni vmesnik sta namenjena samo za uporabo z MH-25a. Polnilnik uporabljajte le z združljivimi polnilnimi baterijami. Kadar ga ne uporabljate, ga izvlecite.
 • Ne povzročite kratkega stika na priključkih za polnilnik. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do pregrevanja in poškodb polnilnika.
 • Pred uporabo polnilno baterijo napolnite. Pri fotografiranju pomembnih dogodkov si pripravite rezervno polnilno baterijo, ki naj bo popolnoma napolnjena. Morda boste v določenem kraju težko na hitro kupili nadomestne polnilne baterije. V hladnih dneh se kapaciteta polnilne baterije pogosto zmanjša. Pred fotografiranjem na prostem v hladnem vremenu polnilno baterijo popolnoma napolnite. Na toplem mestu hranite rezervno polnilno baterijo in ju po potrebi izmenjujte. Ko se hladna polnilna baterija segreje, se lahko del njene zmogljivosti obnovi.
 • Polnilne baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer se prepričajte, da najprej izolirate pole s trakom.

Električni napajalnik: Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe, ko uporabljate električni napajalnik.

 • Med polnjenjem ne premikajte fotoaparata. Če tega previdnostnega ukrepa ne boste upoštevali, se lahko v zelo redkih primerih zgodi, da bo fotoaparat prikazal, da je polnjenje končano, čeprav je polnilna baterija šele delno napolnjena. Izključite in ponovno priključite napajalnik, da ponovno začnete polnjenje.
 • Ne povzročite kratkega stika na priključkih napajalnika. Če ne upoštevate tega varnostnega ukrepa, lahko pride do pregrevanja in poškodb napajalnika.
 • Odklopite napajalnik, ko ga ne uporabljate.