V tem razdelku so opisani kazalniki in sporočila o napakah, ki se pojavljajo na nadzorni plošči in v prikazu fotoaparata.

Kazalniki

Naslednji kazalniki se pojavijo na nadzorni plošči in/ali v prikazu fotoaparata:

Kazalnik Težava Rešitev
Prikaz fotoaparata Nadzorna plošča
H Polnilna baterija je skoraj prazna. Pripravite popolnoma napolnjeno rezervno polnilno baterijo.

H

(utripa)

Polnilna baterija je prazna. Napolnite ali zamenjajte polnilno baterijo.
Informacije o bateriji niso na voljo. Polnilne baterije ni mogoče uporabljati. Obrnite se na pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
Polnilna baterija ni podprta. Zamenjajte jo s polnilno baterijo Nikon.
Temperatura polnilne baterije je visoka. Odstranite polnilno baterijo in počakajte, da se ohladi.
F–– Objektiv ni pravilno nameščen. Prepričajte se, da je objektiv pravilno nameščen in ali so zložljivi objektivi raztegnjeni. Ta kazalnik se prikaže tudi tedaj, ko je objektiv brez CPE pritrjen na adapter bajoneta, vendar v tem primeru nobeno dejanje ni potrebno.

Bulb

(utripa)

Bulb (Ročno zapiranje zaklopa) je izbran v načinu S. Spremenite čas zaklopa ali izberite način M.

Time

(utripa)

Time (Čas) je izbran v načinu S.

Busy

(utripa)

Poteka obdelava. Počakajte, da bo obdelava končana.

c

(utripa)

Bliskavica se je sprožila s polno močjo, fotografija pa je morda premalo osvetljena. Preverite fotografijo v prikazu. Če je premalo osvetljena, prilagodite nastavitve in poskusite znova.
(Kazalniki osvetljenosti ter prikaz časa zaklopa ali zaslonke utripajo) Motiv je presvetel, fotografija bo preosvetljena.
 • Znižajte občutljivost ISO.
 • Uporabite dodatni filter ND. V načinu:

  S Skrajšajte čas zaklopa.

  A Izberite bolj zaprto zaslonko (večje število f).

Motiv je pretemen, fotografija bo premalo osvetljena.
 • Povišajte občutljivost ISO.
 • Uporabite dodatno bliskavico. V načinu:

  S Podaljšajte čas zaklopa.

  A Izberite bolj odprto zaslonko (manjše število f).

Full

(utripa)

Ni dovolj pomnilnika za nadaljnje fotografiranje s trenutnimi nastavitvami ali pa je fotoaparatu zmanjkalo številk datotek ali map.
 • Zmanjšajte kakovost ali velikost slik.
 • Kopirajte pomembne slike v računalnik ali drugo napravo, nato zbrišite slike.
 • Vstavite novo pomnilniško kartico.

Err

(utripa)

Okvara fotoaparata. Sprožite zaklop. Če napake ne morete odpraviti ali se pogosto pojavlja, se obrnite na pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.

Sporočila o napakah

Sporočila o napakah v prikazu fotoaparata lahko občasno spremljajo še kazalniki na nadzorni plošči.

Sporočilo Nadzorna plošča Težava Rešitev
No memory card. (Ni pomnilniške kartice.) [–E–] Fotoaparat ne zazna pomnilniške kartice. Izklopite fotoaparat in preverite, ali je kartica pravilno vstavljena.

Cannot access this memory card.

Insert another card. (Ni dostopa do te pomnilniške kartice. Vstavite drugo kartico.)

Card, Err

(utripa)

Napaka pri dostopanju do pomnilniške kartice.
 • Uporabite kartico, ki jo je odobril Nikon.
 • Če napake ni mogoče odpraviti, potem ko ste kartico večkrat izvrgli in ponovno vstavili, je ta morda poškodovana. Obrnite se na prodajalca ali pooblaščenega servisnega zastopnika družbe Nikon.
Ni mogoče ustvariti nove mape. Kopirajte pomembne slike v računalnik ali drugo napravo, nato zbrišite datoteke ali vstavite novo pomnilniško kartico.

This card is not formatted.

Format the card. (Kartica ni formatirana. Formatirajte kartico.)

For (Za)

(utripa)

Pomnilniška kartica ni formatirana za uporabo v fotoaparatu. Pomnilniško kartico formatirajte ali vstavite novo kartico.
Unable to start live view. Please wait. (Pogleda v živo ni mogoče začeti. Prosimo, počakajte.) Temperatura v notranjosti fotoaparata je previsoka. Počakajte, da se notranja vezja ohladijo, preden nadaljujete s fotografiranjem.
Folder contains no images. (V mapi ni nobene slike.) Na pomnilniški kartici ni vidnih slik. Vstavite pomnilniško kartico, ki vsebuje vidne slike.
Na pomnilniški kartici ali v mapi/-ah, izbranih za predvajanje, ni vidnih slik. Uporabite element Playback folder (Mapa za predvajanje) v meniju za predvajanje, da izberete mapo, ki vsebuje vidne slike.
Cannot display this file. (Ne morem prikazati te datoteke.) Datoteka je bila urejena v računalniku ali ni skladna s standardi DCF ali pa je datoteka poškodovana. Datoteke si ni mogoče ogledati v fotoaparatu.
Cannot select this file. (Datoteke ni mogoče izbrati.) Izbrane slike ni možno retuširati. Slik, posnetih z drugimi napravami, ni mogoče retuširati.
This movie cannot be edited. (Tega videoposnetka ni možno urejati.) Izbranega filma ni možno urejati.
 • Videoposnetkov, posnetih z drugimi napravami, ni mogoče retuširati.
 • Videoposnetek mora biti dolg vsaj dve sekundi.
Check printer. (Preverite tiskalnik.) Napaka tiskalnika. Preverite tiskalnik. Za nadaljevanje izberite Continue (Nadaljuj) (če je na voljo) *.
Check paper. (Preverite papir.) Papir v tiskalniku ni izbrane velikosti. Naložite papir prave velikosti in izberite Continue (Nadaljuj) *.
Paper jam. (Zagozdenje papirja.) V tiskalniku se je zagozdil papir. Odpravite zagozditev in izberite Continue (Nadaljuj) *.
Out of paper. (Zmanjkalo je papirja.) V tiskalniku je zmanjkalo papirja. Naložite papir izbrane velikosti in izberite Continue (Nadaljuj) *.
Check ink supply. (Preverite zalogo črnila.) Napaka, povezana s črnilom. Preverite stanje črnila. Za nadaljevanje izberite Continue (Nadaljuj) *.
Out of ink. (Zmanjkalo je črnila.) V tiskalniku je zmanjkalo črnila. Zamenjajte črnilo in izberite Continue (Nadaljuj) *.

Dodatne informacije poiščite v priročniku za uporabo tiskalnika.