Možnost jezika v nastavitvenem meniju je samodejno osvetljena ob prvem prikazu menijev. Izberite jezik in nastavite uro fotoaparata.

 1. Vklopite fotoaparat.

  Zavrtite stikalo za vklop/izklop na ON.

 2. Izberite Language (Jezik) v nastavitvenem meniju.

  Pritisnite gumb G za prikaz menijev fotoaparata, nato osvetlite Language (Jezik) v nastavitvenem meniju in pritisnite 2 (za več informacij o uporabi menijev glejte »Gumb G«, 0 Gumb G).

 3. Izberite jezik.

  Pritisnite 1 ali 3, da osvetlite želeni jezik, in pritisnite J (jeziki, ki so na voljo, se razlikujejo glede na državo ali regijo, v kateri je bil fotoaparat prvotno kupljen).

 4. Izberite Time zone and date (Časovni pas in datum).

  Osvetlite Time zone and date (Časovni pas in datum) in pritisnite 2.

 5. Izberite časovni pas.

  Izberite Time zone (Časovni pas) in izberite svoj trenutni časovni pas (na zaslonu se prikažejo izbrana mesta v izbranem pasu in razlika med časom v izbranem pasu in UTC). Pritisnite J, da shranite spremembe in se vrnete v meni časovnega pasu in datuma.

 6. Vklopite ali izklopite poletni čas.

  Izberite Daylight saving time (Poletni čas), nato osvetlite On (Vklop) ali Off (Izklop) in pritisnite J. Če izberete On (Vklop), boste uro prestavili za eno naprej.

 7. Nastavite uro.

  Izberite Date and time (Datum in čas) in uporabite večnamenski izbirnik, da nastavite uro. Pritisnite J, ko je ura nastavljena na trenutna datum in čas (upoštevajte, da fotoaparat uporablja 24-urno obliko zapisa časa).

 8. Izberite obliko zapisa datuma.

  Za izbiro vrstnega reda prikaza leta, meseca in dneva izberite Date format (Izbira zapisa datuma), nato osvetlite želeno možnost in pritisnite J.

 9. Izhod v način delovanja za fotografiranje.

  V način delovanja za fotografiranje se vrnete, tako da pritisnete sprožilec do polovice.

Kazalnik t (»Ura ni nastavljena«)

Uro fotoaparata napaja ločen, polnilni vir energije, ki se po potrebi polni, ko namestite glavno polnilno baterijo. V dveh dneh polnjenja se ura napolni za približno mesec delovanja. Če v prikazu utripa ikona t, je bila ura ponastavljena in datum ter čas, posneta z vsako novo fotografijo, ne bosta pravilna. Uporabite Time zone and date (Časovni pas in datum) > Date and time (Datum in čas)) v nastavitvenem meniju za nastavitev ure na pravilni čas in datum (0 Time Zone and Date (Časovni pas in datum)).

SnapBridge

Uporabite aplikacijo SnapBridge, če želite sinhronizirati uro fotoaparata z uro pametnega telefona ali tabličnega računalnika (pametne naprave). Za podrobne informacije glejte spletno pomoč SnapBridge.