Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v fotoaparatu.

 1. Pritisnite gumb K.

  Slika se bo prikazala v prikazu.

 2. Poglejte druge slike.

  Za ogled dodatnih slik pritisnite 4 ali 2. Ko so na zaslonu prikazane slike, si lahko ogledate še druge slike, tako da s prstom frcnete levo ali desno po prikazu. Če želite končati predvajanje in se vrniti v način delovanja za fotografiranje, pritisnite sprožilec do polovice.

Ogled videoposnetkov

Videoposnetki so označeni z ikono 1. Tapnite ikono a v prikazu ali pritisnite J za začetek predvajanja; vaš trenutni položaj bo prikazan v vrstici napredka videoposnetka.

1 Ikona 1
2 Dolžina
3 Ikona a

 

4 Trenutni položaj/skupna dolžina
5 Vrstica napredka videoposnetka
6 Glasnost
7 Vodilo

Izvedete lahko naslednja dejanja:

Dejanje Opis
Premor Pritisnite 3, da začasno ustavite predvajanje.
Predvajanje Pritisnite J, da nadaljujete predvajanje, medtem ko je to začasno ustavljeno ali med previjanjem nazaj/naprej.
Nazaj/naprej Pritisnite 4 za previjanje nazaj in 2 za naprej. Hitrost se poveča z vsakim pritiskom z 2 × na 4 × na 8 × na 16 ×; držite krmilni element pritisnjen, da preskočite na začetek ali konec videoposnetka (prvi kader je prikazan z ikono h v zgornjem desnem kotu prikaza, zadnji pa z i). Če je predvajanje zaustavljeno, se videoposnetek previja nazaj ali naprej po en kader naenkrat; držite krmilni element pritisnjen za neprekinjeno previjanje nazaj ali naprej.
Začetek predvajanja v počasnem gibanju Pritisnite 3, ko je videoposnetek zaustavljen, da zaženete predvajanje v počasnem gibanju.
Preskok 10 s Zavrtite vrtljivi glavni gumb za upravljanje, da preskočite 10 s naprej ali nazaj.
Preskok na zadnji ali prvi kader Zavrtite vrtljivi pomožni gumb za upravljanje, da preskočite na zadnji ali prvi kader.
Prilagajanje glasnosti Pritisnite X, če želite povišati glasnost, ali W (Q), če jo želite znižati.
Obrez videoposnetka Če si želite ogledati urejanje videoposnetka, zaustavite predvajanje in pritisnite gumb i.
Izhod Pritisnite 1 ali K za izhod v celozaslonsko predvajanje.
Vrnitev v način delovanja za fotografiranje V način delovanja za fotografiranje se vrnete, tako da pritisnete sprožilec do polovice.

Brisanje neželenih slik

Če želite trenutno sliko izbrisati, pritisnite gumb O. Ko slike izbrišete, jih ni več mogoče obnoviti.

 1. Prikažite sliko, ki jo želite izbrisati.

  Prikažite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati, kot je opisano v »Osnovno fotografiranje« (0 Osnovno predvajanje).

 2. Izbrišite sliko.

  Pritisnite gumb O. Na zaslonu se prikaže potrditveno pogovorno okno; ponovno pritisnite gumb O, da izbrišete sliko in se vrnete v predvajanje. Če želite zapustiti okno, ne da bi izbrisali sliko, pritisnite K.

Brisanje

Če želite izbrisati izbrane slike, vse slike, posnete na izbrani datum, ali vse slike na izbrani lokaciji na pomnilniški kartici, uporabite možnost Delete (Brisanje) v meniju za predvajanje.