Informacije o fotografiji prekrivajo slike v celozaslonskem predvajanju. Pritisnite 1 ali 3 ali pa pritisnite gumb DISP za krožno pomikanje med informacijami o fotografiji, kot je prikazano spodaj.

Prikazano samo, če je izbrana ustrezna možnost za Playback display options (Možnosti prikaza predvajanja) v meniju za predvajanje.

Prikazano, samo če so vdelani v sliko (0 Location Data (Lokacijski podatki)).

Podatki o datoteki

1 Stanje zaščite
2 Kazalnik retuširanja
3 Označevanje prenosa
4 Točka ostrenja *
5 Številka kadra/skupno število kadrov
6 Kakovost slike
7 Velikost slike
8 Območje slike
9 Čas posnetka
10 Datum posnetka
11 Ocenjevanje
12 Ime mape
13 Ime datoteke

Prikazano, samo če je za Playback display options (Možnosti prikaza predvajanja) izbrana možnost Focus point (Točka ostrenja).

Podatki o osvetlitvi

1 Način za fotografiranje
2 Čas zaklopa
3 Zaslonka
4 Kompenzacija osvetlitve
5 Občutljivost ISO *

Podatek je prikazan rdeče, če je bila fotografija posneta v načinu P, S, A ali M, medtem ko je bilo vklopljeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO.

Svetli deli

1 Svetli deli (območja, ki so morda preveč osvetljena)
2 Številka mape–številka kadra

RGB-histogram

1 Številka mape–številka kadra
2

Nastavitev beline

Barvna temperatura

Natančna nastavitev beline

Ročna prednastavitev

3 Histogram (kanal RGB)
4 Histogram (rdeči kanal)
5 Histogram (zeleni kanal)
6 Histogram (modri kanal)

Povečava med predvajanjem

Če želite povečati fotografijo, ko je prikazan histogram, pritisnite X. Uporabite gumba X in W (Q), da sliko povečate in pomanjšate, po sliki pa se premikate z večnamenskim izbirnikom. Histogram se bo obnovil in bo prikazal le podatke v prikazu vidnega dela slike.

Histogrami

Histogrami prikazujejo porazdelitev tonov, s svetlostjo slikovnih točk (tona), izrisano na vodoravno os, ter s številom slikovnih točk na navpični osi. Histogrami v fotoaparatu so namenjeni zgolj za orientacijo in se lahko razlikujejo od histogramov, prikazanih v aplikacijah za delo s slikami. Nekaj primerov histogramov je prikazanih spodaj:

Če so motivi na sliki zelo različno svetli, bo porazdelitev tonov približno enakomerna.

Če je slika temna, bo porazdelitev tonov premaknjena v levo.

Če je slika svetla, bo porazdelitev tonov premaknjena v desno.

Povečana kompenzacija osvetlitve premakne porazdelitev tonov v desno, zmanjšana kompenzacija osvetlitve pa v levo. Kadar zaradi močne osvetlitve okolice le s težavo vidite slike v prikazu, lahko s histogramov na grobo prepoznate celotno osvetlitev.

Podatki o fotografiranju

Glede na nastavitve, ko je bila slika posneta, lahko obstaja največ pet strani s podatki o fotografiranju: splošne informacije, informacije o bliskavici, funkciji Picture Control, napredne informacije in informacije o avtorskih pravicah.

Podatki o fotografiranju, stran 1 (splošno)

1

Merjenje

Vrsta zaklopa

Čas zaklopa

Zaslonka

2

Način za fotografiranje

Občutljivost ISO 1

3

Kompenzacija osvetlitve

Optimalno prilagajanje osvetlitve 2

4 Goriščna razdalja
5 Podatki o objektivu
6 Način delovanja z izostritvijo
7 Zmanjšanje tresljajev
8 Nastavitev beline 3
9 Natančna nastavitev beline
10 Barvni prostor
11 Ime fotoaparata
12 Območje slike
13 Številka mape–številka kadra

Podatek je prikazan rdeče, če je bila fotografija posneta v načinu P, S, A ali M, medtem ko je bilo vklopljeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO.

Prikazano, samo če je nastavitev po meri b4 (Fine-tune optimal exposure (Natančno prilagajanje optimalne osvetlitve)) pri katerem koli načinu merjenja nastavljena na vrednost, ki ni nič.

Prav tako vključuje barvno temperaturo fotografij, posnetih s samodejno nastavitvijo beline.

Podatki o fotografiranju, stran 2 (informacije o bliskavici) *

14 Vrsta bliskavice
15 Oddaljeno upravljanje bliskavice
16 Način delovanja z bliskavico
17

Način upravljanja bliskavice

Kompenzacija bliskavice

Prikazano, samo če je bila fotografija posneta z dodatno bliskavico (0 Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System).

Podatki o fotografiranju, stran 3 (funkcije Picture Control)

18 Funkcije Picture Control *

Prikazani elementi so odvisni od izbrane funkcije Picture Control, ko je bila posneta fotografija.

Podatki o fotografiranju, stran 4 (napredno)

19

Zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO

zmanjšanjem šuma pri dolgih osvetlitvah,

20 Aktivna osvetlitev D-Lighting
21

Diferencial osvetlitve HDR

HDR-glajenje

22 Upravljanje vinjetiranja
23 Zgodovina retuširanja
24 Opomba k sliki

Podatki o fotografiranju, stran 5 (informacije o avtorskih pravicah) *

25 Ime fotografa
26 Imetnik avtorskih pravic

Informacije o avtorskih pravicah so prikazane, samo če je bila fotografija posneta z možnostjo Copyright information (Informacije o avtorskih pravicah) v nastavitvenem meniju.

Lokacijski podatki

Zemljepisno dolžino in širino ter druge lokacijske podatke zagotavlja naprava GPS ali pametna naprava in se lahko razlikujejo (0 Location Data (Lokacijski podatki)). Pri videoposnetkih se podatki nanašajo na lokacijo ob začetku snemanja.

Pregled podatkov

1 Številka kadra/skupno število kadrov
2 Označevanje prenosa
3 Stanje zaščite
4 Kazalnik retuširanja
5 Ime fotoaparata
6 Kazalnik opombe k sliki
7 Kazalnik lokacijskih podatkov
8 Histogram
9 Kakovost slike
10 Velikost slike
11 Območje slike
12 Ime datoteke
13 Čas posnetka
14 Datum posnetka
15 Ime mape
16 Ocenjevanje
17 Merjenje
18 Način za fotografiranje
19 Čas zaklopa
20 Zaslonka
21 Občutljivost ISO 1
22 Goriščna razdalja
23 Aktivna osvetlitev D-Lighting
24 Funkcije Picture Control
25 Barvni prostor
26 Način delovanja z bliskavico 2
27

Nastavitev beline

Barvna temperatura

Natančna nastavitev beline

Ročna prednastavitev

28

Kompenzacija bliskavice 2

Način upravljalne enote 2

29 Kompenzacija osvetlitve

Podatek je prikazan rdeče, če je bila fotografija posneta v načinu P, S, A ali M, medtem ko je bilo vklopljeno samodejno upravljanje občutljivosti ISO.

Prikazano, samo če je bila fotografija posneta z dodatno bliskavico (0 Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System).