Fotoaparat lahko prikaže informacije o bliskavici za bliskavici SB-5000 in SB-500, nameščeni na nastavek za dodatno opremo fotoaparata in nastavljeni za glavno bliskavico za optični AWL, kot tudi za oddaljene bliskavice, ki jih upravlja radijski AWL z WR-R10. Informacije o bliskavici si lahko ogledate v prikazu fotoaparata, tako da pritisnete gumb DISP v načinu delovanja za fotografiranje (0 Gumb DISP). Prikazane informacije se razlikujejo glede na način upravljanja bliskavice.

Skupina bliskavic

1 Kazalnik pripravljenosti bliskavice 1
2

Oddaljeno upravljanje bliskavice

Kazalnik FP

3 Način oddaljenega upravljanja bliskavice 2
4

Način upravljanja skupin bliskavic 3

Način skupin bliskavic

Moč bliskavice (izhod)/kompenzacija bliskavice

5 Kanal 2
6 Način povezave 4

Prikazano v radijskem AWL, ko so vse bliskavice pripravljene.

Optični AWL je prikazan z Y, radijski AWL z Z, kombinacija optičnega in radijskega AWL pa z Y in Z. Kanal optičnega AWL za združena optični in radijski AWL je prikazan, samo ko uporabljate SB-500 kot glavno bliskavico.

Ikone so prikazane za vsako skupino, ko je v uporabi kombinacija optičnega in radijskega AWL.

Prikazano, samo ko je v uporabi radijski AWL ali skupni optični in radijski AWL.

Hitro brezžično upravljanje

1 Kazalnik pripravljenosti bliskavice 1
2

Oddaljeno upravljanje bliskavice

Kazalnik FP

3 Način oddaljenega upravljanja bliskavice 2
4 Razmerje A : B
5 Kompenzacija bliskavice
6 Način upravljanja bliskavice in moč bliskavice za skupino C (izhod)
7 Kanal 2
8 Način povezave 3

Prikazano v radijskem AWL, ko so vse bliskavice pripravljene.

Optični AWL je prikazan z Y, radijski AWL z Z, kombinacija optičnega in radijskega AWL pa z Y in Z. Kanal optičnega AWL za združena optični in radijski AWL je prikazan, samo ko uporabljate SB-500 kot glavno bliskavico.

Prikazano, samo ko je v uporabi radijski AWL ali skupni optični in radijski AWL.

Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic

1 Kazalnik pripravljenosti bliskavice 1
2 Oddaljeno upravljanje bliskavice
3 Moč bliskavice (izhod)
4 Način oddaljenega upravljanja bliskavice 2
5

Število proženj (kolikokrat)

Pogostost

6 Stanje skupine (omogočeno/onemogočeno)
7 Kanal 2
8 Način povezave 3

Prikazano v radijskem AWL, ko so vse bliskavice pripravljene.

Optični AWL je prikazan z Y, radijski AWL z Z, kombinacija optičnega in radijskega AWL pa z Y in Z. Kanal optičnega AWL za združena optični in radijski AWL je prikazan, samo ko uporabljate SB-500 kot glavno bliskavico.

Prikazano, samo ko je v uporabi radijski AWL ali skupni optični in radijski AWL.

Informacije o bliskavici in nastavitve fotoaparata

Prikaz informacij o bliskavici prikazuje izbrane nastavitve fotoaparata, vključno z načinom delovanja za fotografiranje, časom zaklopa, zaslonko in občutljivostjo ISO.

Spreminjanje nastavitev bliskavice

Nastavitve bliskavice lahko spremenite, tako da pritisnete gumb i v prikazu informacij o bliskavici. Možnosti, ki so na voljo, se razlikujejo glede na bliskavico in izbrane nastavitve. Prav tako lahko naredite testna proženja bliskavice.