Ta funkcija je namenjena zaklepanju moči bliskavice ter omogoča spremembo kompozicije fotografij brez spremembe moči bliskavice. Zagotavlja tudi, da moč bliskavice ustreza motivu, tudi če se ta ne nahaja v sredini kadra. Moč bliskavice se samodejno prilagaja spremembam občutljivosti ISO in zaslonke. Zaklepanje FV ni na voljo v načinu b.

Za uporabo zaklepanja FV:

 1. Dodelite funkcijo FV lock (Zaklepanje FV) krmilnemu elementu fotoaparata.

  FV lock (Zaklepanje FV) dodelite krmilnemu elementu s pomočjo nastavitve po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)).

 2. Namestite bliskavico, ki je združljiva s sistemom CLS.

  Namestite bliskavico, ki je združljiva s sistemom CLS, na nastavek za dodatno opremo fotoaparata.

 3. Nastavite bliskavico na primeren način.

  Vklopite napravo in izberite TTL ali Auto external flash (Samodejna zunanja bliskavica) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Flash control mode (Način upravljanja bliskavice) (SB-5000, SB-500, SB-400 ali SB-300) ali pa nastavite način upravljanja bliskavice na TTL, merilne predbliske qA ali merilne predbliske A (druge bliskavice; glejte dokumentacijo priloženo bliskavici za več informacij).

 4. Izostrite.

  Postavite motiv v sredino kadra in izostrite s pritiskom sprožilca do polovice.

 5. Zaklenite moč bliskavice.

  Ko ste se prepričali, da se je v prikazu fotoaparata pokazal kazalnik pripravljenosti bliskavice (c), pritisnite krmilni element, ki ste ga izbrali v 1. koraku. Bliskavica bo oddala merilni predblisk, s katerim določi ustrezno moč bliskavice. Moč bliskavice bo zaklenjena na tej ravni, v prikazu fotoaparata pa se bo pojavila ikona za zaklepanje FV (r).

 6. Spremenite kompozicijo fotografije.

  Moč bliskavice bo ostala zaklenjena pri vrednosti, izmerjeni v 5. koraku.

 7. Posnemite fotografijo.

  Pritisnite sprožilec do konca in fotografirajte. Če želite, lahko posnamete več fotografij, ne da bi sprostili zaklepanje FV.

 8. Sprostite zaklepanje FV.

  Pritisnite krmilni element, ki ste ga izbrali v 1. koraku, da sprostite zaklepanje FV. Prepričajte se, da ikona za zaklepanje FV (r) ni več prikazana.