Sledite spodnjim korakom za namestitev dodatne bliskavice na fotoaparat in fotografiranje s pomočjo bliskavice.

 1. Namestite enoto na nastavek za dodatno opremo.

  Podrobnosti najdete v priročniku, priloženem enoti.

  Uporabljajte samo Nikonovo dodatno opremo za bliskavice

  Uporabljajte samo Nikonove bliskavice. Negativna napetost ali napetost na nastavku za dodatno opremo, večja od 250 V, lahko ne le prepreči normalno delovanje, ampak tudi poškoduje sinhronizacijsko vezje v fotoaparatu ali bliskavici.

 2. Vklopite fotoaparat in bliskavico.

  Bliskavica se bo začela polniti; ko bo polnjenje končano, se bo prikazal kazalnik pripravljenosti bliskavice (c).

 3. Prilagodite nastavitve za bliskavico.

  Izberite način upravljanja bliskavice (0 Način upravljanja bliskavice) in način delovanja z bliskavico (0 Načini delovanja z bliskavico).

 4. Nastavite čas zaklopa in zaslonko.

 5. Fotografirajte.

Čas zaklopa

Čas zaklopa lahko pri uporabi dodatne bliskavice nastavite, kot je opisano spodaj:

Način Čas zaklopa
b Fotoaparat nastavi samodejno (1/200 s–1/60 s).
P, A Fotoaparat nastavi samodejno (1/200 s–1/60 s) *.
S Vrednost izbere uporabnik (1/200 s–30 s).
M Vrednost izbere uporabnik (1/200 s–30 s, Bulb (Ročno zapiranje zaklopa (bulb), Time (Čas)).

Čas zaklopa lahko pri načinu delovanja z bliskavico s počasno sinhronizacijo, počasno sinhronizacijo na zadnjo zaveso in počasno sinhronizacijo z zmanjševanjem učinka rdečih oči nastavite na največ 30 s.