Če želite fotoaparat povezati z videonapravami z visoko ločljivostjo, lahko uporabite kabel High-Definition Multimedia Interface (HDMI) (0 Druga dodatna oprema) ali kabel HDMI tipa C (na voljo posebej pri drugih proizvajalcih). Fotoaparat vedno izklopite, preden priklopite ali odklopite električni kabel HDMI.

Priklopite v fotoaparat.

Vključite v napravo z visoko ločljivostjo (izberite kabel s priključkom za HDMI-napravo).

Prikazi HDMI

Ko povežete fotoaparat s televizorjem ali drugim prikazom, preklopite napravo na kanal HDMI, nato vklopite fotoaparat in pritisnite gumb K. Med predvajanjem se bodo slike prikazovale na televizijskem zaslonu. Glasnost lahko prilagajate z upravljalnikom televizorja, krmilnih elementov fotoaparata ne morete uporabljati.

Snemalniki HDMI

Fotoaparat lahko snema videoposnetke neposredno v priključene snemalnike HDMI. Nekateri snemalniki bodo začeli in končali snemanje kot odziv na krmilne elemente fotoaparata. Uporabite možnost HDMI v nastavitvenem meniju za prilagoditev nastavitev izhoda HDMI.

 • Output resolution (Izhodna ločljivost): Izberite zapis slik, ki se pošiljajo v napravo HDMI. Če izberete Auto (Samodejno), bo fotoaparat samodejno izbral ustrezen zapis.
 • Advanced (Napredno): Prilagodite spodnje nastavitve.

  • Output range (Izhodni doseg): Auto (Samodejno) priporočamo za večino primerov. Če fotoaparat ne more ugotoviti pravilnega izhodnega dosega RGB-videosignala za napravo HDMI, lahko izberete Limited range (Omejeni doseg) za naprave z vhodnim dosegom RGB-videosignala od 16 do 235 ali Full range (Polni doseg) za naprave z vhodnim dosegom RGB-videosignala od 0 do 255. Izberite Limited range (Omejeni doseg), če opazite izgubo podrobnosti na temnih delih, Full range (Polni doseg), če so sence »izprane« ali presvetle.
  • External recording control (Zunanje upravljanje snemanja): Če omogočite upravljanje zunanjega snemalnika, lahko krmilne elemente fotoaparata uporabite za zagon in zaustavitev snemanja, ko je fotoaparat povezan prek HDMI s snemalnikom drugih proizvajalcev, ki podpirajo protokol Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA ali serija SUMO). Na zaslonu fotoaparata se prikaže ikona: A je prikazano v videoposnetku v pogledu v živo, medtem ko je B prikazano med snemanjem videoposnetka. Med snemanjem preverite snemalnik in prikaz snemalnika, da se prepričate, da se posnetek shranjuje v napravo (upoštevajte, da se izhod posnetka lahko prekine, medtem ko je aktivno zunanje upravljanje snemanja). Prikaz fotoaparata se bo samodejno izklopil, ko poteče časovnik stanja pripravljenosti, kar konča izhod HDMI; pri snemanju videoposnetkov v zunanjo napravo izberite Standby timer (Časovnik stanja pripravljenosti) za nastavitev po meri c3 (Power off delay (Čas zakasnitve izklopa)) in izberite No limit (Brez omejitev) ali čas, ki je daljši od pričakovanega časa snemanja. Glejte priročnik, ki ste ga dobili s snemalnikom za več informacij in funkcij naprave.
  • Output data depth (Globina izhodnih podatkov): Izbirate lahko med 8 bit (8-bitna) in 10 bit (10-bitna).
  • N-Log setting (Nastavitve N-Log): Izberite On (cannot record to card) (Vklop (ni mogoče snemati na kartico)), da ohranite podrobnosti svetlih delov in senc in se tako izognete prenasičenim barvam pri snemanju videoposnetkov. Izberite to možnost (na voljo, samo ko je možnost 10 bit (10-bitna) izbrana za Output data depth (Globina izhodnih podatkov)), ko snemate posnetek, v katerem boste kasneje popravili barve. Posnetek bo posnet neposredno v zunanjo napravo in ni ga mogoče shraniti na pomnilniško kartico fotoaparata. Možnosti ISO sensitivity settings (Nastavitve občutljivosti ISO) > Maximum sensitivity (Najvišja občutljivost) in ISO sensitivity (Mode M) (Občutljivost ISO (Način M)) v meniju za snemanje videoposnetkov sta lahko nastavljeni na vrednosti od ISO 1600 do 25600 (Z 7) ali 51200 (Z 6) in ISO 800 do 25600 (Z 7) ali 51200 (Z 6).
  • View assist (Pomoč pri ogledu): Izberite On (Vklop) za predogled videoposnetka v živo, ki ste ga posneli z možnostjo On (cannot record to card) (Vklop (ni mogoče snemati na kartico)), izbrano za N-Log setting (Nastavitve N-Log). Barve v predogledu se razlikujejo od barv na končnem videoposnetku, vendar to nima učinka na dejanski posnetek.

Izhod HDMI

Izhod HDMI ni na voljo med snemanjem videoposnetkov pri velikosti okvirja videoposnetka 1.920 × 1.080 120p, 1.920 × 1.080 100p ali v počasnem gibanju 1.920 × 1.080 ali ko je fotoaparat povezan z računalnikom, na katerem se izvaja program Camera Control Pro 2.

10-bitna globina izhodnih podatkov

Možnost 10 bit (10-bitna) lahko uporabljate samo z združljivimi snemalniki. Ne glede na izbran način prikaza se bo zaslon fotoaparata vklopil, iskalo pa bo ostalo izključeno. Fotografij ni mogoče posneti; med snemanjem videoposnetka veljajo naslednje omejitve, ko je za velikost slike izbrana možnost 3.840 × 2.160:

 • Videoposnetki se ne shranijo na pomnilniške kartice, vstavljene v fotoaparat.
 • Ikone in znaki na zaslonu se prikažejo pri nizki ločljivosti.
 • Izbira območja slike DX v Z 7 zmanjša kot zajema na približno 90 %. Kot zajema v Z 6 je vedno okoli 90 %.

Povečava

Videoposnetki, posneti z velikostjo okvirja 3.840 × 2.160, so pri povečavi prikazani v ločljivosti 1.920 × 1.080.