Fotoaparat lahko uporabljate z objektivi z bajonetom Z. Preden pritrdite ali odstranite objektiv, se prepričajte, da je stikalo za vklop/izklop fotoaparata v položaju OFF. Pazite, da v fotoaparat ne vstopi prah, medtem ko je objektiv ali pokrovček ohišja odstranjen, in odstranite pokrovček objektiva, preden začnete fotografirati. Na splošno je v teh navodilih za ilustracijo uporabljen objektiv NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S.

Odstranite pokrovček ohišja fotoaparata.

Odstranite zadnji pokrovček objektiva.

  Oznaka za namestitev (fotoaparat)

  Oznaka za namestitev (objektiv)

Poravnajte oznaki za namestitev.

G

Ne dotikajte se slikovnega tipala ali kontaktov na objektivu.

Obračajte objektiv, kot je prikazano, dokler se ne zaskoči.

Objektivi z bajonetom F

Pred uporabo objektivov z bajonetom F namestite adapter bajoneta FTZ (priložen ali na voljo ločeno, 0 Navodila za uporabo adapterja bajoneta FTZ). Če poskušate objektive z bajonetom F namestiti neposredno na fotoaparat, lahko pride do poškodbe objektiva ali slikovnega tipala.

Odstranjevanje objektivov

Preden odstranite ali zamenjate objektiv, izklopite fotoaparat. Objektiv odstranite, tako da pritisnete in zadržite gumb za sprostitev objektiva (q) ter zavrtite objektiv v smeri urinega kazalca (w). Ko objektiv odstranite, ponovno namestite pokrovček objektiva in pokrovček ohišja fotoaparata.