Ko je bliskavica, ki podpira poenoteno upravljanje bliskavice (SB-5000, SB-500, SB-400 ali SB-300), nameščena na fotoaparat, se lahko način upravljanja bliskavice, moč bliskavice in druge nastavitve za bliskavico prilagodijo s pomočjo elementa Flash control (Upravljanje bliskavice) > Flash control mode (Način upravljanja bliskavice) v meniju za fotografiranje (v primeru SB-5000 se lahko te nastavitve prilagodijo tudi s pomočjo krmilnih elementov na bliskavici). Razpoložljive možnosti se razlikujejo od izbrane bliskavice, medtem ko se možnosti, prikazane v Flash control mode (Način upravljanja bliskavice), razlikujejo glede na izbrani način. Nastavitve za druge bliskavice lahko prilagodite samo s pomočjo krmilnih elementov na bliskavici.

  • TTL: Način i-TTL. V primeru SB-500, SB-400 in SB-300 je kompenzacijo bliskavice mogoče prilagoditi z elementom Flash compensation (Kompenzacija bliskavice) v meniju za fotografiranje.
  • Auto external flash (Samodejna zunanja bliskavica): V tem načinu se moč prilagodi samodejno glede na količino svetlobe, ki jo odbije motiv; na voljo je tudi kompenzacija osvetlitve. Samodejna zunanja bliskavica podpira način »samodejna zaslonka« (qA) in način »samodejno brez i-TTL« (A). Za podrobnosti si oglejte priročnik za uporabo bliskavice.
  • Distance-priority manual (Ročni način s prednostjo razdalje): Izberite razdaljo do motiva: moč bliskavice se bo samodejno prilagodila. Kompenzacija bliskavice je prav tako na voljo.
  • Manual (Ročni način): Moč bliskavice izberite ročno.
  • Repeating flash (Ponavljajoče se bliskanje): Bliskavica se sproži večkrat, ko je zaklop odprt, in proizvede učinek večkratne osvetlitve. Izberite moč bliskavice (Output (Moč)), kolikokrat se bliskavice sprožijo (Times (Število proženj)) in kolikokrat se bliskavice sprožijo na sekundo (Frequency (Pogostost), merjeno v hercih). Možnosti, ki so na voljo za Times (Št. proženj), se razlikujejo glede na možnosti, izbrane za Output (Moč) in Frequency (Pogostost); za podrobnosti glejte dokumentacijo, ki je priložena bliskavici.

Poenoteno upravljanje bliskavice

Poenoteno upravljanje bliskavice omogoča izmenjavo nastavitev med fotoaparatom in bliskavico. Če je bliskavica, ki podpira poenoteno upravljanje bliskavice, nameščena na fotoaparat, se nastavitve za bliskavico, spremenjene s fotoaparatom ali bliskavico, odražajo na obeh napravah, kot tudi spremembe z dodatno programsko opremo Camera Control Pro 2.

Upravljanje bliskavice i-TTL

Ko bliskavico, ki je združljiva s sistemom CLS, nastavite na TTL, fotoaparat samodejno izbere enega od naslednjih načinov upravljanja bliskavice:

  • Uravnotežena doosvetlitev i-TTL: Bliskavica tik pred glavnim bliskom odda niz skoraj nevidnih poskusnih predbliskov (merilnih predbliskov). Fotoaparat analizira predbliske, ki se odbijejo od predmetov v vseh območjih kadra, in prilagodi moč bliskavice za naravno ravnovesje med glavnim motivom in osvetlitvijo okolice.
  • Standardna bliskavica za doosvetlitev i-TTL: Moč bliskavice se prilagaja, tako da osvetlitev v kadru izenači s standardno. Svetlost ozadja se ne upošteva. Priporočljivo za posnetke, pri katerih je glavni motiv poudarjen na račun podrobnosti v ozadju ali kadar je uporabljena kompenzacija osvetlitve. Standardna bliskavica za doosvetlitev i-TTL se aktivira samodejno, ko izberete točkovno merjenje.