Pri privzetih nastavitvah se v načinu videoposnetka pojavijo naslednji elementi v meniju i.

»Enako kot nastavitve za fotografije«

Če je možnost Same as photo settings (Enako kot nastavitve za fotografije) izbrana za Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control), White balance (Nastavitev beline), Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) ali Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev) v meniju za snemanje videoposnetkov, se bo ikona h pojavila v zgornjem levem kotu menija i, kar nakazuje, da možnosti, izbrane za tiste nastavitve v načinu za fotografiranje, veljajo tudi za način za snemanje videoposnetkov.

Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control)

Izberite funkcijo Picture Control za snemanje videoposnetkov. Več informacij je v razdelku »Nastavitev funkcij Picture Control« (0 Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control)).

White Balance (Nastavitev beline)

Prilagodite nastavitev beline za snemanje videoposnetkov. Prilagodite nastavitev beline za več informacij glejte »Nastavitev beline(0 Nastavitev beline, White balance (Nastavitev beline)).

Velikost okvirja, hitrost snemanja in kakovost videoposnetka

Izberite velikost okvirja videoposnetka (v slikovnih točkah) in hitrost snemanja. Izbirate lahko med dvema možnostma Movie quality (Kakovost videoposnetka): High quality (Visoka kakovost) (označena z ikono za velikost okvirja/hitrost snemanja »m«) in Normal (Običajno). Ti dve možnosti skupaj določata največjo bitno hitrost, kot je prikazano v spodnji tabeli.

Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja) 1 Največja bitna hitrost (Mb/s) Najdalj. čas snemanja
High quality (Visoka kakovost) Normal (Običajni)
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144 2 29 min. 59 s 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 30p ×4 (počasni posnetek)) 3 36 2 3 min.
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 25p × 4 (počasni posnetek)) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 24p × 5 (počasni posnetek)) 3 29

Dejanske hitrosti snemanja, navedene kot 120 p, 60 p, 30 p in 24 p, so 119,88 posnetka na sekundo, 59,94 posnetka na sekundo, 29,97 posnetka na sekundo in 23,976 posnetka na sekundo.

Movie quality (Kakovost videoposnetka) je fiksna pri High quality (Visoka kakovost).

Območje slike je določeno pri DX (Z 7) ali FX (Z 6); zaznavanje obrazov ni omogočeno v načinu delovanja z območjem AF pri AF s samodejno izbiro območja.

Vsak videoposnetek je lahko posnet v do 8 datotekah, ki so velike do 4 GB. Število datotek in dolžina vsake datoteke se razlikujeta glede na izbrane možnosti za Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja) in Movie quality (Kakovost videoposnetka). Videoposnetki, posneti na pomnilniške kartice, formatirane v fotoaparatu, pa bodo posneti kot ena datoteka, ne glede na velikost, če ima kartica zmogljivost več kot 32 GB.

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu.

Videoposnetki v počasnem gibanju

Če želite posneti neslišne videoposnetke v počasnem gibanju, izberite možnost »počasni posnetek« za Frame size/frame rate (Velikost okvirja/hitrost snemanja). Videoposnetki v počasnem gibanju se snemajo s 4-kratno ali 5-kratno nazivno hitrostjo in predvajajo z nazivno hitrostjo. Videoposnetki, posneti z nastavitvijo 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 30p × 4 (počasni posnetek)), se snemajo pri hitrosti približno 120 posnetkov na sekundo in predvajajo s hitrostjo približno 30 posnetkov na sekundo, kar pomeni, da je 10 sekund snemanja dovolj za približno 40 sekund posnetka.

  Približno 10 s
Snemanje
Predvajanje
  Približno 40 s

Hitrost snemanja in predvajanja sta prikazani spodaj.

Velikost okvirja/hitrost snemanja Hitrost snemanja Običajni
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 30p × 4 (počasni posnetek)) 120 p (119,88 posnetka na sekundo) 30 p (29,97 posnetka na sekundo)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 25p × 4 (počasni posnetek)) 100 p (100 posnetkov na sekundo) 25 p (25 posnetkov na sekundo)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo) (1.920 × 1.080; 24p × 5 (počasni posnetek)) 120 p (119,88 posnetka na sekundo) 24 p (23,976 posnetka na sekundo)

Videoposnetki v počasnem gibanju

Funkcij, kot so zmanjšanje tresljajev, elektronsko zmanjšanje tresljajev in izhod časovne kode, ni mogoče uporabiti, ko je izbrana možnost »počasni posnetek«.

Microphone sensitivity (Občutljivost mikrofona)

Vklopite ali izklopite vgrajen ali zunanji mikrofon oziroma prilagodite občutljivost mikrofona. Izberite bA, da samodejno prilagodite občutljivost, Microphone off (Izklop mikrofona), da izklopite snemanje zvoka, ali pa ročno nastavite občutljivost mikrofona, tako da izberete vrednost med b1 in b20 (višja kot je vrednost, večja je občutljivost).

Pri nastavitvah, ki niso bA, je trenutno izbrana možnost prikazana z ikono v prikazu.

Če je raven zvoka prikazana rdeče, je glasnost previsoka. Zmanjšajte občutljivost mikrofona.

Ikona 2

Videoposnetki, posneti z izklopljenim mikrofonom, so označeni z ikono 2 v celozaslonskem predvajanju in predvajanju videoposnetka.

Choose image area (Izbira območja slike)

Izberite velikost območja na slikovnem tipalu, ki bo uporabljeno za snemanje videoposnetkov. Izberite FX za snemanje videoposnetkov v tako imenovani »obliki zapisa videoposnetka na osnovi FX«, DX pa za snemanje videoposnetkov v tako imenovani »obliki zapisa videoposnetka na osnovi DX«. Razlike med obema oblikama zapisa so prikazane na sliki.

FX   DX

Mere območja snemanja se razlikujejo glede na velikost okvirja:

Oblika zapisa Velikost okvirja Snemano območje (približno)
Z 7 Z 6
Zapis videoposnetka na osnovi FX 3.840 × 2.160 35,9 mm × 20,2 mm
1.920 × 1.080 35,8 mm × 20,1 mm 35,9 mm × 20,1 mm
Zapis videoposnetka na osnovi DX 3.840 × 2.160 23,5 mm × 13,2 mm 23,4 mm × 13,2 mm
1.920 × 1.080 23,4 mm × 13,1 mm

Možnost, ki je trenutno izbrana, je prikazana z ikono v prikazu.

Metering (Merjenje)

Določite, kako naj fotoaparat nastavlja osvetlitev v načinu videoposnetka. Če želite več informacij, glejte »Merjenje« (0 Metering (Merjenje)), vendar upoštevajte, da točkovno merjenje ni na voljo.

Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi)

Omogočite ali onemogočite Wi-Fi. Več informacij je v razdelku »Povezava Wi-Fi« (0 Wi-Fi connection (Povezava Wi-Fi)).

Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)

Izberite možnost aktivne osvetlitve D-Lighting za način videoposnetka. Za dodatne informacije si oglejte »Aktivna osvetlitev D-Lighting« (0 Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting)). Če je v meniju za snemanje videoposnetkov za Active D-Lighting (Aktivna osvetlitev D-Lighting) izbrana možnost Same as photo settings (Enake nastavitve kot za fotografije) in je v meniju za fotografiranje izbrana možnost Auto (Samodejno), bodo videoposnetki snemani z nastavitvijo, ki je enakovredna Normal (Običajno).

Electronic VR (Elektronski VR)

Izberite On (Vklop), da omogočite elektronsko zmanjšanje tresljajev v načinu videoposnetka. Elektronsko zmanjšanje tresljajev ni na voljo pri velikostih okvirja 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p ali 1920 × 1080 (slow-mo) (1.920 × 1.080 (počasni posnetek)). Upoštevajte, ko je vklopljeno elektronsko zmanjšanje tresljajev, bo kot zajema zmanjšan, kar bo nekoliko povečalo navidezno goriščno razdaljo, in najvišja občutljivost bo fiksna pri ISO 25600 (Z 7) ali 51200 (Z 6).

V prikazu se pojavi ikona, ko je izbrana možnost On (Vklop).

Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)

Izberite možnost zmanjšanja tresljajev za način videoposnetka. Za dodatne informacije si oglejte »Zmanjšanje tresljajev« (0 Vibration reduction (Zmanjšanje tresljajev)).

AF-Area Mode (Način delovanja z območjem AF)

Izberite, kako bo fotoaparat izbral točko ostrenja, ko je v načinu videoposnetka omogočeno samodejno ostrenje. Več informacij je v razdelku »Način delovanja z območjem AF« (0 Način delovanja z območjem AF).

Možnost
d Single-point AF (AF z eno točko)
f Wide-area AF (S) (AF s širokim območjem (S))
g Wide-area AF (L) (AF s širokim območjem (L))
h Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja)

Focus Mode (Način delovanja z izostritvijo)

Izberite, kako fotoaparat ostri v načinu videoposnetka. Več informacij je v razdelku »Izbira načina delovanja z izostritvijo« (0 Izbira načina delovanja z izostritvijo).

Možnost
AF-S Single AF (Enkratni AF)
AF-C Continuous AF (Neprekinjeni AF)
AF-F Full-time AF (Stalni AF)
MF Manual focus (Ročno ostrenje)