Radijski AWL je na voljo z bliskavicami SB-5000. Pritrdite brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 v fotoaparat in vzpostavite brezžično povezavo med bliskavicami in WR-R10.

Vzpostavitev brezžične povezave

Pred uporabo radijskega AWL vzpostavite brezžično povezavo med WR-R10 in oddaljenimi bliskavicami.

 1. C: Priključite WR-R10.

  Več informacij najdete v dokumentaciji, ki je priložena WR-R10.

 2. C: Izberite Radio AWL (Radijski AWL).

  Izberite Radio AWL (Radijski AWL) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Wireless flash options (Možnosti brezžične bliskavice) v meniju za fotografiranje.

  Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10

  Posodobite strojno programsko opremo WR-R10 z različico 3.0 ali novejšo; za informacije o posodobitvah vdelane programske opreme obiščite Nikonovo spletno stran za svojo regijo.

 3. C: Izberite kanal.

  Izbirnik kanala WR-R10 nastavite na želeni kanal.

 4. C: Izberite način povezave.

  Izberite Wireless remote (WR) options (Možnosti brezžičnega daljinskega upravljanja (WR)) > Link mode (Način povezave) v nastavitvenem meniju in izberite med naslednjima možnostma:

  • Pairing (Združevanje): Fotoaparat se povezuje samo z napravami, s katerimi je že bil združen, kar preprečuje motenje signala iz drugih naprav v bližini. Glede na to, da mora biti vsaka naprava združena posebej, pri povezovanju z velikim številom naprav priporočamo uporabo PIN.
  • PIN: Komunikacija je v skupni rabi med vsemi napravami z enakim štirimestnim PIN, zato je to dobra izbira za fotografiranje z velikim številom oddaljenih naprav. Če je prisotnih več fotoaparatov, ki si delijo isti PIN, bo bliskavice upravljal tisti fotoaparat, ki se najprej poveže, in tako preprečil povezavo vsem drugim fotoaparatom (lučke LED na enotah WR-R10, priključenih v zadevne fotoaparate, bodo utripale).
 5. f: Vzpostavite brezžično povezavo.

  Oddaljene bliskavice nastavite na oddaljeni način z radijskim AWL in naprave nastavite na kanal, ki ste ga nastavili v 3. koraku, nato združite vsako oddaljeno bliskavico z WR-R10 glede na možnost, izbrano v 4. koraku.

  • Pairing (Združevanje): Zaženite združevanje na oddaljeni bliskavici in pritisnite gumb združevanja na WR-R10. Združevanje je končano, ko lučke LINK na WR-R10 in bliskavici utripajo oranžno in zeleno; ko je povezava vzpostavljena, lučka LINK na oddaljeni bliskavici sveti zeleno.
  • PIN: Uporabite krmilne elemente na oddaljeni bliskavici, da vnesete PIN, ki ste ga izbrali v 4. koraku. Lučka LINK na oddaljeni bliskavici bo zasvetila zeleno, ko je povezava vzpostavljena.
 6. f: Preverite, ali gorijo lučke pripravljenosti bliskavice na vseh bliskavicah.

  Pri radijskem AWL bo kazalnik pripravljenosti bliskavice svetil v prikazu fotoaparata, ko so vse bliskavice pripravljene.

Seznam oddaljenih bliskavic

Za ogled bliskavic, ki jih trenutno upravlja radijski AWL, izberite Flash control (Upravljanje bliskavice) > Radio remote flash info (Podatki o radijski oddaljeni bliskavici) v meniju za fotografiranje. Identifikator (ime oddaljene bliskavice) za vsako enoto lahko spremenite s krmilnimi elementi bliskavice.

  Povezana bliskavica

Skupina   Kazalnik pripravljenosti bliskavice

Ponovno povezovanje

Dokler nastavitve kanala, načina povezave in druge nastavitve ostanejo enake, se bo WR-R10 samodejno povezal s prej združenimi bliskavicami, ko izberete oddaljeni način, in korake od 3 do 5 lahko izpustite. Ko je povezava vzpostavljena, lučka LINK na fotoaparatu sveti zeleno.

Prilagajanje nastavitev bliskavice

Ko ste izbrali Radio AWL (Radijski AWL) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Wireless flash options (Možnosti brezžične bliskavice) v meniju za fotografiranje, izberite Group flash (Skupina bliskavic), Quick wireless control (Hitro brezžično upravljanje) ali Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic) za Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) in prilagodite nastavitve, kot je opisano spodaj.

Skupina bliskavic

To možnost izberite, če želite prilagoditi nastavitve posebej za vsako skupino.

 1. C: Izberite Group flash (Skupina bliskavic).

  Izberite Group flash (Skupina bliskavic) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Group flash options (Možnosti skupine bliskavic).

  Osvetlite Group flash options (Možnosti skupine bliskavic) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Izberite način upravljanja bliskavice.

  Izberite način upravljanja bliskavice in moč bliskavice za glavno bliskavico in bliskavice iz vsake skupine:

  • TTL: Upravljanje bliskavice i-TTL.
  • qA: Samodejna zaslonka (na voljo samo z združljivimi bliskavicami).
  • M: Moč bliskavice izberite ročno.
  • – – (izklop): Bliskavice se ne sprožijo in moči bliskavice ni mogoče prilagoditi.
 4. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Izberite skupino (A–F) za vsako od oddaljenih bliskavic. Glavna bliskavica lahko upravlja do 18 bliskavic v kakršni koli kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb i na prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberite c Test flash (c Preskus bliskavice), da preskusite bliskavice in preverite, da vse delujejo normalno.

 6. C: Posnemite fotografijo.

Hitro brezžično upravljanje

To možnost izberite za upravljanje celotne kompenzacije bliskavice za skupini A in B in za relativno ravnovesje med skupinama A in B, medtem ko moč za skupino C nastavljate ročno.

 1. C: Izberite Quick wireless control (Hitro brezžično upravljanje).

  Izberite Quick wireless control (Hitro brezžično upravljanje) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavice) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Quick wireless control options (Možnosti hitrega brezžičnega upravljanja).

  Osvetlite Quick wireless control options (Možnosti hitrega brezžičnega upravljanja) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite nastavitve za bliskavico.

  Izberite ravnovesje med skupinama A in B.

  Prilagodite kompenzacijo bliskavice za skupini A in B.

  Izberite način upravljanja bliskavice in moč bliskavice za enote v skupini C:

  • M: Moč bliskavice izberite ročno.
  • – –: Enote v skupini C se ne prožijo.
 4. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Izberite skupino (A, B ali C). Glavna bliskavica lahko upravlja do 18 bliskavic v kakršni koli kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb i na prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberite c Test flash (c Preskus bliskavice), da preskusite bliskavice in preverite, da vse delujejo normalno.

 6. C: Posnemite fotografijo.

Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic

Ko je izbrana možnost, se bliskavice sprožijo večkrat, ko je zaklop odprt, in ustvarijo učinek večkratne osvetlitve.

 1. C: Izberite Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic).

  Izberite Remote repeating (Ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic) za Flash control (Upravljanje bliskavice) > Remote flash control (Oddaljeno upravljanje bliskavic) v meniju za fotografiranje.

 2. C: Izberite Remote repeating options (Možnosti ponavljajočih se bliskanj oddaljenih bliskavic).

  Osvetlite Remote repeating options (Možnosti ponavljajočih se bliskanj oddaljenih bliskavic) v prikazu upravljanja bliskavice in pritisnite 2.

 3. C: Prilagodite nastavitve za bliskavico.

  Izberite moč bliskavice (Output (Moč)), največje število proženj bliskavice (Times (Št. proženj)) in število proženj bliskavic na sekundo (Frequency (Pogostost)).

  Omogočite ali onemogočite izbrane skupine. Izberite ON (VKLOP), da omogočite izbrano skupino, izberite – –, da onemogočite izbrano skupino.

 4. f: Združite oddaljene bliskavice.

  Izberite skupino (A–F) za vsako od oddaljenih bliskavic. Glavna bliskavica lahko upravlja do 18 bliskavic v kakršni koli kombinaciji.

 5. C/f: Kadrirajte posnetek.

  Kadrirajte posnetek in namestite bliskavice. Več informacij najdete v dokumentaciji, priloženi bliskavici. Po umestitvi bliskavic pritisnite gumb i na prikazu informacij o bliskavici (0 Spreminjanje nastavitev bliskavice) in izberite c Test flash (c Preskus bliskavice), da preskusite bliskavice in preverite, da vse delujejo normalno.

 6. C: Posnemite fotografijo.

Dodajanje bliskavice, nameščene na nastavku za dodatno opremo

Radijsko upravljane bliskavice lahko uporabljate skupaj s katero koli spodaj navedeno bliskavico, nameščeno na nastavek za dodatno opremo fotoaparata:

 • SB-5000: Preden pritrdite bliskavico, jo nastavite na način delovanja bliskavice za radijsko upravljano glavno bliskavico (pojavila se bo ikona d v zgornjem levem kotu prikaza) in izberite upravljanje bliskavice v skupini ali ponavljajoče se bliskanje oddaljenih bliskavic. Ko je enota nameščena, lahko nastavitve prilagodite s krmilnimi elementi na bliskavici ali možnostmi, navedenimi v menijih fotoaparata pod Group flash options (Možnosti skupine bliskavic) > Master flash (Glavna bliskavica) ali pod »M« v prikazu Remote repeating options (Možnosti ponavljajočih se bliskanj oddaljenih bliskavic).
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Nastavite bliskavico za samostojno uporabo in uporabite krmilne elemente bliskavice za prilagoditev nastavitev bliskavice.
 • SB-500, SB-400, SB-300: Bliskavico namestite na fotoaparat in prilagodite nastavitve z možnostjo fotoaparata Group flash options (Možnosti skupine bliskavic) > Master flash (Glavna bliskavica).