Spodaj so navedene rešitve za nekatere pogoste težave.

Polnilna baterija/prikaz

 • Fotoaparat je vklopljen, vendar se ne odziva: Počakajte, da se snemanje konča. Če težave s tem ne odpravite, fotoaparat izklopite. Če se fotoaparat ne ugasne, odstranite in znova vstavite polnilno baterijo, oziroma če uporabljate napajalnik, ga odklopite in znova priključite. Upoštevajte, da bodo podatki, ki se trenutno snemajo, morda izgubljeni, na podatke, ki so bili že zapisani, pa odstranjevanje ali prekinitev vira napajanja ne bo vplivala.
 • Iskalo ali zaslon se ne vklopi:

  • Izberite drug način zaslona s pomočjo gumba za način zaslona (upoštevajte, da boste morda najprej morali v nastavitvenem meniju omogočiti želeni način z možnostjo Limit monitor mode selection (Omejitev izbire načina zaslona)).
  • Prah, vlakna ali drugi tujki na senzorju za oko lahko preprečijo njegovo normalno delovanje. Senzor za oko očistite s puhalnikom.
 • Iskalo ni izostreno: Vrtite gumb za nastavljanje dioptrije, da izostrite iskalo. Če s tem ne morete odpraviti težave, izberite (AF-S), AF z eno točko in sredinsko točko ostrenja, nato kadrirajte zelo kontrasten motiv v sredinski točki ostrenja ter pritisnite sprožilec do polovice, da izostrite fotoaparat. Ko je slika fotoaparata izostrena, uporabite gumb za nastavljanje dioptrije, da motiv v iskalu dobro izostrite.
 • Prikazi se brez opozorila izklopijo: Nastavite daljše zakasnitve za nastavitev po meri c3 (Power off delay (Čas zakasnitve izklopa)).
 • Nadzorna plošča se ne odziva in je zatemnjena: Odzivni čas in svetlost nadzorne plošče se spreminjata glede na temperaturo.

Fotografiranje

 • Fotoaparat potrebuje precej časa, da se vklopi: Izbrišite datoteke ali mape.
 • Proženje zaklopa je onemogočeno:

  • Pomnilniška kartica je polna.
  • Release locked (Zaklenjeno proženje) je izbrano za Slot empty release lock (Zapora proženja pri prazni reži) v nastavitvenem meniju in ni vstavljena nobena pomnilniška kartica.
  • Način S je izbran z možnostjo Bulb (Ročno zapiranje zaklopa (bulb)) ali Time (Čas) za čas zaklopa.
 • Fotoaparat se počasi odziva na sprožilec: Izberite Off (Izklop) za nastavitev po meri d4 (Exposure delay mode (Način zakasnjene osvetlitve)).
 • V neprekinjenih načinih proženja se ob vsakem pritisku sprožilca posname samo ena fotografija: Izklopite HDR.
 • Fotografije niso izostrene: Za izostritev s samodejnim ostrenjem izberite AF-S, AF-C ali AF-F za način delovanja z izostritvijo. Fotoaparat ne more izostriti slike s samodejnim ostrenjem (0 Samodejno ostrenje), uporabite ročno ostrenje ali zaklepanje izostritve.
 • Piski ne zazvenijo:

  • Off (Izklop) je izbrano za Beep options (Možnosti piska) > Beep on/off (Vklop/izklop piska) v nastavitvenem meniju.
  • AF-C je izbrano za način delovanja z AF.
  • On (Vklop) je izbrano za Silent photography (Neslišno fotografiranje) v meniju za fotografiranje.
  • Fotoaparat je v načinu videoposnetka.
 • Celoten nabor časov zaklopa ni na voljo: Uporabljate bliskavico. V nastavitvi po meri e1 (Flash sync speed (Hitrost sinhronizacije bliskavice)) lahko nastavite hitrost sinhronizacije bliskavice; pri uporabi združljivih bliskavic izberite 1/200 s (Auto FP) (1/200 s (Samodejni FP)) za celoten nabor časov zaklopa.
 • Izostritev se ne zaklene, ko sprožilec pritisnete do polovice: Ko je za način delovanja z izostritvijo izbrana možnost AF-C, lahko zaklenete izostritev, tako da uporabite sredino pomožnega izbirnika.
 • Točke ostrenja ni mogoče spremeniti: Točka ostrenja ni na voljo v AF s samodejno izbiro območja; izberite drug način delovanja z območjem AF.
 • Fotoaparat počasi snema fotografije: Izključite zmanjšanje šuma pri dolgih osvetlitvah.
 • Zdi se, da fotografije in videoposnetki nimajo enake osvetlitve kot v predogledu na zaslonu: Če si želite predogledati učinke sprememb nastavitev, ki vplivajo na osvetlitev in barvo, izberite On (Vklop) za nastavitev po meri d8 (Apply settings to live view (Uporabi nastavitve za pogled v živo)). Upoštevajte, da spremembe možnosti Monitor brightness (Svetlost zaslona) in Viewfinder brightness (Svetlost iskala) nimajo vpliva na slike, posnete s fotoaparatom.
 • Med načinom videoposnetka se pojavi utripanje ali trakovi: Izberite Flicker reduction (Zmanjšanje utripanja) v meniju za snemanje videoposnetkov in izberite možnost, ki se ujema s frekvenco lokalnega električnega omrežja.
 • Svetla območja ali pasovi se pojavijo med pogledom skozi objektiv: Posnetek ste kadrirali pod utripajočim znakom, bliskavico ali drugim kratkotrajnim virom svetlobe.
 • Na fotografijah se pojavijo madeži: Očistite sprednje in zadnje elemente objektiva. Če težave s tem ne odpravite, izvedite čiščenje slikovnega tipala.
 • Bokeh je nepravilen: Pri kratkih časih zaklopa in/ali hitrih objektivih lahko opazite nepravilnosti pri oblikovanju bokeh. Učinek lahko omilimo z izbiro daljših časov zaklopa in/ali višjih števil f.
 • Na slike vplivajo opazni podvojeni viri svetlobe ali notranji odboj: Opazne podvojene vire svetlobe ali notranji odboj lahko opazite na posnetkih, na katerih je prisotno sonce ali drugi svetli viri svetlobe. Te učinke lahko omilite, tako da pritrdite senčno zaslonko ali posnetke s svetlimi viri svetlobe kadrirate precej izven kadra. Poskusite lahko tudi tehnike, kot je odstranitev filtrov objektiva, izbira drugačnega časa zaklopa ali uporaba neslišnega fotografiranja.
 • Fotografiranje se nepričakovano konča ali pa se sploh ne začne: Fotografiranje se lahko samodejno konča, da se prepreči poškodbe notranjega vezja fotoaparata, če je temperatura okolice visoka ali pa ste fotoaparat dlje časa uporabljali za rafalno fotografiranje, snemanje videoposnetkov in podobno. Če ne morete fotografirati, ker se je fotoaparat pregrel, počakajte, da se notranja vezja ohladijo, in nato poskusite znova. Upoštevajte, da je lahko fotoaparat topel na dotik, vendar to ne pomeni okvare.
 • Med fotografiranjem se v prikazu pojavijo napake na sliki: »Šum« (naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali črte) in nepričakovane barve se lahko pojavijo, če povečate pogled skozi objektiv. Naključno razporejene svetle slikovne točke, meglica ali svetle pege so prav tako lahko posledica povišanja temperature notranjega vezja fotoaparata med fotografiranjem; fotoaparat izklopite, ko ga ne uporabljate. Pri visokih občutljivostih ISO je lahko šum bolj opazen pri dolgih osvetlitvah ali pri slikah, posnetih s povišano temperaturo v fotoaparatu. Upoštevajte, da se porazdelitev šuma v prikazu lahko razlikuje od tiste na končni sliki. Za zmanjšanje šuma pri visoki občutljivosti ISO prilagodite nastavitve, kot je občutljivost ISO, čas zaklopa sprožilca ali aktivno osvetlitev D-Lighting.
 • Fotoaparat ne more izmeriti nastavitve beline: Motiv je pretemen ali presvetel.
 • Slik ni mogoče izbrati kot vira za prednastavitev beline: Dotične slike so bile ustvarjene z drugim modelom fotoaparata.
 • Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami za belino ni na voljo:

  • Za kakovost slike je izbrana možnost NEF (RAW) ali NEF + JPEG.
  • Vklopljeno je fotografiranje z večkratno osvetlitvijo ali HDR (visokim dinamičnim razponom).
 • Učinki funkcije Picture Control se razlikujejo od slike do slike: Auto (Samodejno) je izbrano za Set Picture Control (Nastavitev funkcij Picture Control) ali pa je izbrana funkcija Picture Control na podlagi Auto (Samodejno) ali pa je izbrano A (samodejno) za Quick sharp (Hitro ostrenje), kontrast ali nasičenost. Za dosledne rezultate za cel niz fotografij izberite drugo nastavitev.
 • Merjenja ni mogoče spremeniti: Vključeno je zaklepanje samodejne osvetlitve.
 • Kompenzacije osvetlitve ni mogoče uporabiti: Izberite način P, S ali A.
 • Šum (obarvane packe ali drugi artefakti) se pojavi pri dolgih osvetlitvah: Omogočite zmanjšanje šuma pri dolgi osvetlitvi.
 • Pomožna osvetlitev za AF ne sveti:

  • Izberite On (Vklop) za nastavitev po meri a12 (Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena pomožna osvetlitev za AF)).
  • Lučka se ne vklopi v načinu delovanja videoposnetka ali ko je izbrano AF-C ali MF za način delovanja z izostritvijo.
 • Med snemanjem videoposnetka se ne zabeleži zvok: Microphone off (Izklop mikrofona) je v meniju za snemanje videoposnetkov izbrano za Microphone sensitivity (Občutljivost mikrofona).

Predvajanje

 • Slike NEF (RAW) pri predvajanju niso prikazane: Slike so bile posnete s kakovostjo slike NEF + JPEG.
 • Fotoaparat ne prikaže slik, ki so bile posnete z drugimi fotoaparati: Slike, posnete z drugimi modeli fotoaparatov, morda ne bodo pravilno prikazane.
 • Nekatere fotografije med predvajanjem niso prikazane: Izberite All (Vse) za Playback folder (Mapa za predvajanje).
 • »Pokončne« (portretne) fotografije so prikazane v »ležeči« (pokrajinski) usmerjenosti:

  • Izberite On (Vklop) za Rotate tall (Obrni pokonci) v meniju za predvajanje.
  • Fotografije so prikazane v pregledu slike.
  • Med fotografiranjem je bil fotoaparat usmerjen gor ali dol.
 • Slik ni mogoče izbrisati: Slike so zaščitene. Odstranite zaščito.
 • Slik ni mogoče retuširati: Slike ni mogoče urejati s tem fotoaparatom.
 • Fotoaparat prikaže sporočilo, ki pravi, da v mapi ni nobenih slik: Izberite All (Vse) za Playback folder (Mapa za predvajanje).
 • Slik ni mogoče natisniti: Fotografij NEF (RAW) in TIFF ni mogoče tiskati z neposredno povezavo USB. Fotografije prenesite v računalnik in jih natisnite s programom Capture NX-D. Fotografije NEF (RAW) lahko shranjujete v zapisu JPEG z možnostjo NEF (RAW) processing (Obdelava NEF (RAW))) v meniju za retuširanje.
 • Slike se ne prikažejo v napravah HDMI: Prepričajte se, da je kabel HDMI (na voljo posebej) priključen.
 • Izhod v naprave HDMI ne deluje po pričakovanjih:

  • Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
  • Izberite Off (Izklop) za HDMI > Advanced (Napredno) > External recording control (Zunanje upravljanje snemanja)) v nastavitvenem meniju.
  • Ponovno preverite, ali ste v nastavitvenem meniju izbrali Reset all settings (Ponastavitev vseh nastavitev).
 • Možnost odstranjevanja prahu s slike v programu Capture NX-D ne da želenega učinka: Čiščenje slikovnega tipala spremeni položaj prahu na slikovnem tipalu. Referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu, posnetih pred izvajanjem čiščenja slikovnega tipala, ni mogoče uporabiti s fotografijami, ki so bile posnete po izvajanju čiščenja slikovnega tipala. Referenčnih podatkov o odstranjevanju prahu, posnetih po izvajanju čiščenja slikovnega tipala, ni mogoče uporabiti s fotografijami, ki so bile posnete pred izvajanjem čiščenja slikovnega tipala.
 • Računalnik slike NEF (RAW) prikazuje drugače kot fotoaparat: Programska oprema drugih ponudnikov ne prikaže učinkov funkcij Picture Control, aktivne osvetlitve D-Lighting, upravljanja vinjetiranja ali podobnega. Uporabite ViewNX-i ali Capture NX-D.
 • Slik ni mogoče prenesti v računalnik: Operacijski sistem računalnika ni združljiv s fotoaparatom ali programsko opremo za prenos. Fotografije prekopirajte v računalnik s čitalcem kartic ali režo za kartice.

Bluetooth in Wi-Fi (brezžična omrežja)

 • Pametne naprave ne prikazujejo SSID fotoaparata (imena omrežja):

  • Prepričajte se, da je možnost Disable (Onemogoči) izbrana za Airplane mode (Letalski način) v nastavitvenem meniju fotoaparata.
  • Prepričajte se, da je možnost Enable (Omogoči) izbrana za Connect to smart device (Povezava s pametno napravo) > Pairing (Bluetooth) (Združevanje (Bluetooth)) > Bluetooth connection (Povezava Bluetooth) v nastavitvenem meniju fotoaparata.
  • Poskusite izklopiti Wi-Fi pametne naprave in ga nato ponovno vklopite.
 • Fotoaparat ne more vzpostaviti povezave z brezžičnimi tiskalniki in drugimi brezžičnimi napravami: Ta fotoaparat se lahko poveže samo z računalniki in pametnimi napravami.

Razno

 • Datum snemanja je nepravilen: Ura fotoaparata je manj točna od večine ročnih ur in gospodinjskih ur. Uro redno preverjajte z bolj točnimi urami in jo po potrebi ponastavite.
 • Nekaterih elementov menija ni mogoče izbrati: Nekatere možnosti niso na voljo, če so izbrane določene kombinacije nastavitev ali če ni vstavljena pomnilniška kartica.