Izostritev je mogoče prilagoditi samodejno, ročno ali s krmilnimi elementi na dotik. Kako fotoaparat ostri, določate vi s svojo izbiro načina delovanja z izostritvijo in načina delovanja z območjem AF.

Izbira načina delovanja z izostritvijo

Način delovanja z izostritvijo upravlja, kako fotoaparat ostri. Način delovanja z izostritvijo lahko izberete z elementi Focus mode (Način delovanja z izostritvijo) v meniju i in menijih za fotografiranje in snemanje videoposnetkov (0 Focus mode (Način delovanja z izostritvijo), Focus Mode (Način delovanja z izostritvijo), Focus Mode (Način delovanja z izostritvijo)).

Pri privzetih nastavitvah način delovanja z izostritvijo izberete tudi s pritiskom gumba Fn2 in vrtenjem vrtljivega glavnega gumba za upravljanje (0 Funkcijska gumba (Fn1 in Fn2)).

Možnost Opis
AF-S Single AF (Enkratni AF) Za mirujoče motive. Pritisnite sprožilec do polovice, da sliko izostrite. Če lahko fotoaparat izostri, se bo točka ostrenja spremenila iz rdeče v zeleno barvo; izostritev se bo zaklenila, medtem ko je sprožilec pritisnjen do polovice. Če fotoaparat ne more ostriti, bo točka ostrenja utripala rdeče. Pri privzetih nastavitvah je mogoče zaklop sprožiti, samo ko fotoaparat lahko ostri (prednost izostritve).
AF-C Continuous AF (Neprekinjeni AF) Za premikajoče se motive. Fotoaparat neprekinjeno ostri, ko je sprožilec pritisnjen do polovice. Če se motiv premakne, fotoaparat predvidi končno razdaljo do motiva in po potrebi prilagodi izostritev. Pri privzetih nastavitvah je mogoče zaklop sprožiti ne glede na to, ali je motiv izostren ali ne (prednost proženja).
AF-F Full-time AF (Stalni AF) Fotoaparat neprekinjeno prilagaja izostritev kot odgovor na premikanje motiva ali spremembe v kompoziciji. Ko je sprožilec pritisnjen do polovice, se bo točka ostrenja spremenila iz rdeče v zeleno barvo in izostritev se bo zaklenila. Ta možnost je na voljo samo v načinu videoposnetka.
MF Manual focus (Ročno ostrenje) Izostrite ročno (0 Ročno ostrenje). Zaklop lahko sprožite, ne glede na to, ali je motiv izostren.

Samodejno ostrenje

Prikaz se lahko posvetli ali potemni, medtem ko fotoaparat ostri, in točka ostrenja je občasno lahko prikazana v zeleni barvi, kadar fotoaparat slike ne more izostriti. V naslednjih primerih fotoaparat morda ne zmore izostriti slike z uporabo samodejnega ostrenja:

 • Motiv vsebuje črte, vzporedne z daljšo stranico kadra.
 • Motiv ni kontrasten.
 • Motiv ima v točki ostrenja območja z zelo kontrastno osvetlitvijo ali pa je osvetljen z reflektorjem, neonsko lučjo ali drugim virom svetlobe, ki spreminja svetlost.
 • Pod fluorescenčnimi, živosrebrnimi, natrijevimi in podobnimi svetilkami prihaja do utripanja ali trakov.
 • Uporabljate zvezdasti filter ali kak drug poseben filter.
 • Motiv je videti manjši od točke ostrenja.
 • Motiv je v večji meri sestavljen iz pravilnih geometrijskih vzorcev (npr. žaluzij ali oken na nebotičniku).

Izklop fotoaparata

Položaj izostritve se lahko spremeni, če izklopite fotoaparat in ga nato ponovno vklopite po izostritvi.

AF pri nizki osvetlitvi

Za izboljšanje ostrenja pri nizki osvetlitvi izberite AF-S in izberite On (Vklop) za nastavitev po meri a11 (Low-light AF (AF pri nizki osvetlitvi)).

Način delovanja z območjem AF

Točko ostrenja lahko postavite s pomočjo izbirnika (0 Pomožni izbirnik) ali večnamenskega izbirnika. Način delovanja z območjem AF nadzoruje, kako fotoaparat izbira točko ostrenja za samodejno ostrenje. Privzeta nastavitev je Single-point AF (AF z eno točko), vendar pa lahko izberete druge možnosti z elementi AF-area mode (Način delovanja z območjem AF) v meniju i in menijih za fotografiranje in snemanje videoposnetkov (0 AF-area mode (Način delovanja z območjem AF), AF-Area Mode (Način delovanja z območjem AF), AF-Area Mode (Način delovanja z območjem AF)).

Pri privzetih nastavitvah način delovanja z območjem AF izberete tudi s pritiskom gumba Fn2 in vrtenjem vrtljivega pomožnega gumba za upravljanje (0 Funkcijska gumba (Fn1 in Fn2)).

Možnost Opis
3 Pinpoint AF (AF na manjšem območju) Priporočljivo za posnetke, ki vključujejo statične motive, kot so zgradbe, fotografije v studiu ali bližnji posnetki. AF na manjšem območju se uporablja za natančno določanje izostritve na izbrani točki v kadru. Ta možnost je na voljo, samo ko je izbran način za fotografiranje in je možnost Single AF (Enkratni AF) izbrana za Focus mode (Način delovanja z izostritvijo). Ostrenje je lahko počasnejše kot pri AF z eno točko.
d Single-point AF (AF z eno točko) Fotoaparat izostri točko, ki jo je izbral uporabnik. Za uporabo z mirujočimi motivi.
e Dynamic-area AF (AF z dinamičnim območjem) Fotoaparat izostri točko, ki jo je izbral uporabnik. Če motiv za trenutek zapusti izbrano točko, bo fotoaparat ostril glede na informacije okoliških točk ostrenja. Uporabljajte za fotografije športnikov in drugih aktivnih motivov, ki jih je težko kadrirati s pomočjo AF z eno točko. Ta možnost je na voljo, samo ko je izbran način za fotografiranje in je možnost Continuous AF (Neprekinjeni AF) izbrana za Focus mode (Način delovanja z izostritvijo).
f Wide-area AF (S) (AF s širokim območjem (S)) Enako kot za Single-point AF (AF z eno točko), razen da fotoaparat ostri širše območje, območja ostrenja za Wide-area AF (L) (AF za široko območje (L)) pa so večja od tistih za Wide-area AF (S) (AF za široko območje (S)). Uporabite za spontane slike ali fotografije premikajočih se motivov, ki jih je težko kadrirati s pomočjo AF z eno točko, ali v načinu videoposnetka za nemoteno ostrenje med vodoravnim premikanjem objektiva glede na tipalo ali pri snemanju premikajočih se motivov. Če so v izbranem območju ostrenja motivi, ki so različno oddaljeni od fotoaparata, bo fotoaparat dal prednost najbližjemu motivu.
g Wide-area AF (L) (AF s širokim območjem (L))
h Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja) Fotoaparat samodejno zazna motiv in izbere območje ostrenja. Uporaba ob priložnostih, ko nimate časa, da bi sami izbrali točko ostrenja, za portrete ali za spontane slike in druge fotografije po trenutnem navdihu. Fotoaparat daje prednost portretnim motivom; če je zaznan portretni motiv, se okrog obraza motiva prikaže jantarni okvir, ki označuje točko ostrenja, ali če fotoaparat zazna oči motiva, ali samo eno oko (AF za zaznavanje obrazov/oči; 0 AF za zaznavanje obrazov/oči). Fotoaparat lahko prav tako konfigurirate, da zazna obraze in oči psov in mačk, tako da izberete Animal detection (Zaznavanje živali) za nastavitev po meri a4 (Auto-area AF face/eye detection (Zaznavanje obrazov/oči pri AF s samodejno izbiro območja); za več informacij si oglejte »AF za zaznavanje obrazov/oči živali«, 0 AF za zaznavanje obrazov/oči živali). Zaznavanje obrazov in oči vam omogoča, da se osredotočite na kompozicijo in izraz motiva pri fotografiranju aktivnih portretnih motivov ljudi in živali. Sledenje motivu (0 Sledenje motivu) lahko aktivirate, tako da pritisnete gumb J ali gumb, kateremu je bil dodeljen AF s sledenjem motivu z nastavitvijo po meri f2 ali g2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri); 0 f2: Custom Control Assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri), g2: Custom Control Assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)). AF s sledenjem motivu lahko dodelite gumboma Fn1 in Fn2 na fotoaparatu ali objektivu.

s: Izbira središčne točke ostrenja

V vseh načinih delovanja z območjem AF, razen Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja), se v točki ostrenja prikaže pika, ko je točka ostrenja v središču kadra.

Hitra izbira točke ostrenja

Za hitrejšo izbiro točke ostrenja izberite Every other point (Vsaka druga točka) za nastavitev po meri a5 (Focus points used (Uporabljene točke ostrenja)), da uporabite samo četrtino razpoložljivih točk ostrenja (število razpoložljivih točk za Wide-area AF (L) (AF s širokim območjem (L)) se ne spremeni). Če želite uporabiti pomožni izbirnik za izbiro točk ostrenja, lahko izberete Select center focus point (Izbira središčne točke ostrenja) za nastavitev po meri f2 (Custom control assignment (Dodelitev krmilnega elementa po meri)) > Sub-selector center (Sredina pomožnega izbirnika), da omogočite uporabo sredine pomožnega izbirnika za hitro izbiro središčne točke ostrenja.

AF za zaznavanje obrazov/oči

Pri fotografiranju portretnih motivov z Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja) uporabite nastavitev po meri a4 (Auto-area AF face/eye detection (Zaznavanje obrazov/oči pri AF s samodejno izbiro območja)), da izberete, ali naj fotoaparat zazna obraze in oči (AF za zaznavanje obrazov/oči) ali samo obraze (AF za zaznavanje obrazov). Če je izbrano Face and eye detection on (Vklopljeno zaznavanje obrazov in oči) in če je zaznan portretni motiv, se okrog obraza motiva prikaže jantarni okvir, ki označuje točko ostrenja, ali če fotoaparat zazna oči motiva, ali samo eno oko (AF za zaznavanje obrazov/oči). Obrazi, zaznani, ko je izbrano Face detection on (Vklopljeno zaznavanje obrazov), so prav tako označeni z jantarno točko ostrenja. Če je za način delovanja z izostritvijo izbrano AF-C, bo točka ostrenja svetila jantarno, ko bodo zaznani obrazi ali oči, če pa je izbrano AF-S, bo med ostrenjem fotoaparata točka ostrenja zasvetila zeleno.

Točka ostrenja

Če je zaznan več kot en portretni motiv ali več kot eno oko, se na točki ostrenja prikažeta ikoni e in f, kjer lahko točko ostrenja postavite na drug obraz ali oko, tako da pritisnete 4 ali 2. Če motiv pogleda proč, potem ko je zaznan obraz, se točka ostrenja premakne in sledi njegovemu gibanju.

Med predvajanjem lahko povečate obraz ali oči, uporabljene za izostritev, s pritiskom J.

AF za zaznavanje obrazov/oči

Zaznavanje oči ni na voljo v načinu videoposnetka. Zaznavanje oči in obraza morda ne bo delovalo po pričakovanjih, če:

 • obraz motiva zavzema zelo velik ali zelo majhen del kadra,
 • je obraz motiva preveč osvetljen ali premalo osvetljen,
 • motiv nosi očala ali sončna očala,
 • obraz ali oči motiva zakrivajo lasje ali drugi predmeti, ali
 • se med fotografiranjem motiv premika.

AF za zaznavanje obrazov/oči živali

Če je izbrano Animal detection (Zaznavanje živali) za nastavitev po meri a4 (Auto-area AF face/eye detection (Zaznavanje obrazov/oči pri AF s samodejno izbiro območja)) in fotoaparat zazna psa ali mačko, se okrog obraza motiva prikaže jantarni okvir, ki označuje točko ostrenja, ali če fotoaparat zazna oči motiva, ali samo eno oko. Če je za način delovanja z izostritvijo izbrano AF-C, bo točka ostrenja svetila jantarno, ko bodo zaznani obrazi ali oči, če pa je izbrano AF-S, bo med ostrenjem fotoaparata točka ostrenja zasvetila zeleno.

Točka ostrenja

Če je zaznana več kot ena žival ali več kot eno oko, se na točki ostrenja prikažeta ikoni e in f, kjer lahko točko ostrenja postavite na drug obraz ali oko, tako da pritisnete 4 ali 2.

Med predvajanjem lahko povečate obraz ali oči, uporabljene za izostritev, s pritiskom J.

AF za zaznavanje živali

Zaznavanje oči živali ni na voljo v načinu videoposnetka. Zaznavanje obrazov in oči živali morda ne bo zaznalo obrazov ali oči nekaterih pasem in morda ne bo delovalo po pričakovanjih, če:

 • obraz motiva zavzema zelo velik ali zelo majhen del kadra,
 • je obraz motiva preveč osvetljen ali premalo osvetljen,
 • obraz ali oči motiva zakriva dlaka ali drugi predmeti,
 • so oči motiva podobne barve kot preostali del obraza ali
 • se med fotografiranjem motiv premika.

Svetloba pomožne osvetlitve za AF lahko negativno vpliva na oči nekaterih živali; priporočamo, da izberete Off (Izklop) za nastavitev po meri a12 (Built-in AF-assist illuminator (Vgrajena pomožna osvetlitev za AF)).

Sledenje motivu

Ko je izbrano Auto-area AF (AF s samodejno izbiro območja) za AF-area mode (Način delovanja z območjem AF), pritisk J omogoča sledenje ostrenja. Točka ostrenja se bo spremenila v ciljno mrežico; mrežico umestite nad tarčo in ponovno pritisnite J ali gumb AF-ON, da zaženete sledenje. Točka ostrenja sledi izbranemu motivu, ko se premika po kadru (v primeru portretnih motivov, bo izostritev sledila obrazu motiva). Če želite končati sledenje in izbrati središčno točko ostrenja, še tretjič pritisnite J. Za izhod iz načina s sledenjem motivu pritisnite gumb W (Q).

Če med fotografiranjem za način delovanja z izostritvijo izberete AF-C in zaženete sledenje z gumbom AF-ON ali s pritiskom sprožilca do polovice, bo fotoaparat sledil motivu samo, ko je pritisnjen krmilni element. Ko sprostite krmilni element, se obnovi točka ostrenja, izbrana pred začetkom sledenja.

Sledenje motivu

Fotoaparat morda ne bo mogel slediti motivom, če se hitro gibajo, če motiv zapusti kader ali ga zakrijejo drugi predmeti, če motiv vidno spreminja velikost, barvo ali svetlost, če je motiv premajhen ali prevelik, presvetel ali pretemen ali če je podobne barve ali svetlosti kot ozadje.

Sprožilec na dotik

Krmilne elemente na dotik lahko uporabite za ostrenje in proženje zaklopa. Dotaknite se prikaza za izostritev in nato umaknite prst, da sprožite zaklop.

Tapnite ikono, prikazano na sliki, da izberete postopek, ko tapnete prikaz v načinu delovanja za fotografiranje. Izberite med naslednjimi možnostmi:

 • W: Dotaknite se prikaza, da umestite točko ostrenja in izostrite (če je zaznan obraz, bo fotoaparat izostril na obraz, ki je najbližji izbrani točki). Izostritev se zaklene, dokler vaš prst ostane na prikazu; za proženje zaklopa prst dvignite. Na voljo samo v načinu za fotografiranje.
 • V: Kot zgoraj, razen da dvig prsta s prikaza ne sproži zaklopa. Če je izbran AF s samodejno izbiro območja za način delovanja z območjem AF, fotoaparat sledi izbranemu motivu, ko se premika skozi kader; če želite preklopiti na drugi motiv, ga tapnite v prikazu.
 • X: Sprožilec na dotik je onemogočen.

Fotografiranje z možnostmi fotografiranja na dotik

Sprožilec lahko uporabite za izostritev in fotografiranje, čeprav je prikazana ikona W, ki prikazuje, da so možnosti fotografiranja na dotik aktivne. Možnosti fotografiranja na dotik lahko uporabite samo za fotografiranje posameznih slik in jih ni mogoče uporabiti za ročno ostrenje ali za fotografiranje med snemanjem videoposnetka; za fotografiranje v rafalu ali za fotografiranje med snemanjem videoposnetka uporabite sprožilec.

V primerih, ko fotoaparat zazna oko s pomočjo zaznavanja za oči ali zaznavanja za oči živali, fotoaparat morda ne bo mogel izostriti očesa, izbranega s krmilnimi elementi na dotik, v tem primeru bo morda treba uporabiti večnamenski izbirnik.

V načinu samosprožilca se izostritev zaklene na izbranem motivu, ko se dotaknete zaslona, in število posnetkov, trenutno izbranih v načinu samosprožilca, se bo posnelo približno 10 sekund za tem, ko dvignete prst s prikaza.

Ročno ostrenje

Ročno ostrenje lahko uporabite, ko samodejno ostrenje ne da želenih rezultatov. Umestite točko ostrenja nad svoj motiv in vrtite obroč za ostrenje ali nastavni obroč, dokler motiv ni izostren.

Za večjo natančnost pritisnite gumb X, če želite povečati pogled skozi objektiv.

Ko je motiv izostren, bo točka ostrenja svetila zeleno in kazalnik izostritve (I) se bo pojavil na prikazu.

Kazalnik razdalje ostrenja

Kazalnik izostritve

Kazalnik izostritve Opis
I Motiv je izostren.
F   Točka ostrenja je med fotoaparatom in motivom.
  H Točka ostrenja je za motivom.
F   H Fotoaparat ne more določiti, ali je motiv izostren.
(utripa)

Ko uporabljate ročno ostrenje z motivi, ki niso primerni za samodejno ostrenje, upoštevajte, da je kazalnik izostritve (I) prikazan, ko motiv ni izostren. Povečajte pogled skozi objektiv in preverite izostritev. Priporočamo, da uporabite stativ, če ima fotoaparat težave pri izostritvi.

Objektivi z izbiro načina delovanja z izostritvijo

Ročno ostrenje lahko izberete s krmilnimi elementi na objektivu.

Položaj goriščne ravnine

Če želite določiti razdaljo med motivom in fotoaparatom, jo izmerite od oznake goriščne ravnine (E) na ohišju fotoaparata. Razdalja med prirobnico za namestitev objektiva in goriščno ravnino je 16 mm.

16 mm

Oznaka goriščne ravnine

Obarvanje izostritve

Če je obarvanje izostritve omogočeno z nastavitvijo po meri d10 (Peaking highlights (Obarvanje svetlih delov slike)), bodo predmeti, ki so izostreni, označeni z barvnimi obrisi v načinu delovanja z ročnim ostrenjem. Upoštevajte, da obarvanje svetlih delov slike morda ne bo prikazano, če fotoaparat ne bo mogel zaznati obrisov, pri čemer lahko izostritev preverite s pogledom skozi objektiv v prikazu.

Izostreno območje